NESTEN – MEN TAPT

Demas vet vi svært lite om. Han er nevnt bare tre ganger i Bibelen, men i èn tindrende klar setning blir hele hans liv og evige skjebne risset opp. Sammen med Lukas har han vært hos Paulus i hans første fangenskap. Han var misjonærens nære medarbeider. Så nær var han den evige verden. Vi leser i 2.Timoteus-brev, 4.kapittel og 10.vers :

Demas forlot meg, fordi han fikk den nåværende verden kjær.

Frafallet er altså en mulighet. De som forkynner : Èn gang frelst, alltid frelst, har ikke dekning for dette i Guds ord. Rett nok står det at ingen kan rive noen ut av Guds hånd. Og Satan har ingen makt over en kristen som kjemper i Jesu navn. Men når noen frivillig vender Gud ryggen, må vi bare innse at frafallet er en realitet. Ingen kan tjene to herrer. Demas valgte verden og forkastet dermed Gud.

Den nåværende verden er den verden som går i graven med oss. Der er det penger, status og makt som teller. Der regjerer verdens fyrste, Djevelen, Løgnens far.

Demas var ikke den første – og heller ikke den siste – som mistet det evige livet. Hva var grunnen til at en av Jesu disipler ble en tyv og en løgner – en forræder og en selvmorder ? Jo, det var ett punkt i hans liv som aldri ble overgitt til Jesus, og det var kjærligheten til pengene, og derfor måtte katastrofen komme. Bli aldri en halvhjertet kristen som bare søker trøst uten å begjære frelse fra synd !

Demas fikk den nåværende verden kjær, og jeg er redd for at det ligger snublende nær for oss alle. La dere ikke lenger prege av den nåværende verden, leser vi i Skriften. La dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje ; det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.

20100228Verdens innflytelse møter vi på så mange måter, ikke bare gjennom penger og ting, men også gjennom fornøyelser, massemedia og litteratur – alt det som vil oppta sinnet og holde oss borte fra lønnkammeret. De nyfrelste i Efesos visste at kristenlivet også innebar et radikalt brudd med det gamle livet, Det fortelles at det ble brent bøker for over 100 000 kroner under vekkelsen der. En kristen har ikke råd til å kaste bort sin dyrebare tid til unyttig lesestoff og dårlige filmer. Livet er så kort, og vi må kjempe for den daglige stund ved Jesu føtter.

Hvordan kan vi unngå den samme skjebne som Demas ? – Gud har selv gitt oss de midler vi trenger for å bli bevart. Les Bibelen ! Du forstår ikke alt, men det er heller ikke nødvendig. Dersom du tar vare på det du forstår og lar resten ligge, har du likevel nok for tid og evighet. Bli en kristen som ber ! Vi klager over at det sjelden blir tid til bønn, og det er sant at Satan prøver å hindre oss i å leve i et inderlig samfunn med Gud. Men her må vi være listige som slanger. Vi må utnytte de mulighetene som legges i vår vei. Misjonæren Stanley Jones forteller at han ofte hadde irritert seg på mennesker som ikke kunne holde avtaler. Han følte at dyrebar tid gikk til spille hver gang han måtte vente. Så begynte han å be i denne ventetida, og ikke sjelden var det de mennesker han før hadde irritert seg på, som nå ble lagt fram for Gud. Det ble en nyttig lærdom som han gjerne ville dele med andre. Egentlig kan vi se på enhver slik stund som en mulighet Gud har gitt oss.

Var det noe som kunne bringe Demas tilbake ? Ja, var det nødvendig at han kom tilbake ? Han fikk det sikkert bra med sine nye venner, og han kunne nok leve et sorgløst liv i overflod og rikdom. Vi vet ikke om Demas hadde noen planer om å komme tilbake, men Gud hadde ikke forkastet denne unge, frimodige mannen som hadde begynt en stor livsoppgave sammen med Paulus og Lukas. – Vend om, du frafalne, lyder ordet fra Herren. Jeg ser ikke lenger på deg med harme, men vil vise deg miskunn, lyder ordet fra Herren, jeg vil ikke for evig være vred. Bare erkjenn din skyld, at du har gjort opprør mot Gud. (Jer.3,12)

This entry was posted in Andakter and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply