A BIBLE FOR A GUN

20101207En ung brasilianer fortalte nylig til en prest: ”Jeg var på vei for å besøke en venn, og så hørte jeg noen som sang. Lyden av den vakre sangen kom fra en kirke, og jeg gikk opp til døra og skulle snike meg inn. Da kom jeg på at jeg hadde en stor kniv i beltet. Far min hadde sagt at jeg aldri skulle gå inn i en kirke med noe som kunne kalles et våpen, så jeg gjemte kniven under skjorta. Jeg ble utfordret av budskapet jeg hørte i kirken. Snart falt jeg på kne og aksepterte Jesus Kristus som min frelser. Da tenkte jeg at jeg også ville bytte ut kniven med et åndelig våpen. Jeg solgte kniven. Og pengene jeg fikk, brukte jeg til å kjøpe en bibel og en salmebok. På denne måten byttet jeg ut døden med livet.”

Det gikk en voldsbølge over store deler av Sør- og Mellom-Amerika for en tid tilbake, og da satte Bibelselskapet i Puerto Rico i samarbeid med politiet igang et prosjekt som de kalte ”A Bible for a Gun”. Folk kunne komme til en prest og levere inn sine skytevåpen. Så fikk de en bibel i bytte.

Et avsnitt fra Efeserbrevet handler nettopp om de åndelige våpen: Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. (Ef.6,11-17)

Jesus tar avstand fra fysisk maktbruk i kristendommens navn. Vi vet at da Jesus ble arrestert, ville Peter forsvare ham. Han tok sverdet og kuttet av øret til øversteprestens tjener. Men Jesus sa til ham: ”Stikk sverdet på plass igjen, for den som griper til sverd, skal falle for sverd!” Som soldater i Guds hær har vi fått et våpen av en helt annen kvalitet! Vi har en kamp mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. For å overvinne disse fiender, må vi bruke åndelige våpen. Paulus sier at Guds Ord er Åndens sverd. Sverdet kan være et angrepsvåpen. Når vi møter mennesker som sier de er gode nok og at de kan klare seg uten Gud, kan vi møte dem med Rom.3,10-11: ”Det finnes ikke èn som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke èn som er forstandig, ikke èn som søker Gud”. Sverdet kan være et forsvarsvåpen. Når djevelen får oss til å tvile på om vi virkelig er Guds barn, eller når våre medmennesker spør om vi kan kalle oss kristne, vi som sier og gjør så mye galt, da kan vi løfte opp 1.Joh.1,9: ”Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.”

Nå er det vel ingen av oss som går rundt med pistol eller gevær, og det er vel heller ikke så vanlig at vi bruker fysisk håndmakt, men det er mange andre måter vi kan bruke eller misbruke makt på. Da skal vi tenke litt på den brasilianske unggutten. For ham ble det bokstavelig ”A Bible for a Gun”, og han fikk et helt nytt liv. Når vi går videre ut i hverdagen for å vitne eller for å leve som kristne, da la oss bruke det ene, sterke våpen Gud har gitt oss!

This entry was posted in Andakter and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply