BEVISET SOM HOLDER

BEVISET SOM HOLDER
I vår tid bombarderes vi av ulike budskap gjennom massemedia og internett. Alle ønsker vår oppmerksomhet – og aller helst vår tilslutning. Det gjelder ulike produkter som markedsføres, og det gjelder politiske bevegelser. Men det dreier seg også i sterk grad om den åndelige verden. Vår tids profeter kan ofte lokke med sterke opplevelser, helbredelse og kanskje også rikdom og lykke. En prinsesse kan gi deg kontakt med de døde – dersom du ønsker det. Og inn i dette livssynstorget kommer Bibelen og forkynner: Det finnes bare èn vei til frelse og evig liv. Toleransens advokater protesterer, og det samme gjør kanskje vår sunne fornuft. For hvordan kan vi våge å påstå at vår tro er mer sann enn andre livssyn og religioner?
Og la det stå fast: I den åndelige verden kan vi verken bevise eller motbevise noe som helst. Og endeløse diskusjoner fører ofte til mer forvirring enn avklaring. Bibelen har en annen oppskrift: Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide! Og i 2000 år har forkynnere stått fram med det glade budskap over store deler av verden, og Den Hellige Ånd har skapt troen hos millioner av mennesker.
Bevis? Nei! Vitenskapelige metoder duger ikke her. Men det finnes likevel et bevis som holder – ”erfaringsbeviset” – slik det står skrevet i Joh.7,17: Den som vil gjøre hans vilje, skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg har den fra meg selv. Ja, slik svarte Jesus jødene da de spurte hvor han hadde sin lære fra. Og dette har mange erfart og vitnet om.
Så vil også en troende oppleve perioder i livet med tvil og motgang. Men troen ligger der likevel som et fundament som står fast om alt annet skulle vakle. For troens kilde ligger ikke i våre tanker eller følelser. Det eneste vi kan klynge oss til, er Jesu død og oppstandelse for våre synder. Og hos Ham er det ikke forandring eller skiftende skygge!

20100916I vår tid bombarderes vi av ulike budskap gjennom massemedia og internett. Alle ønsker vår oppmerksomhet – og aller helst vår tilslutning. Det gjelder ulike produkter som markedsføres, og det gjelder politiske bevegelser. Men det dreier seg også i sterk grad om den åndelige verden. Vår tids profeter kan ofte lokke med sterke opplevelser, helbredelse og kanskje også rikdom og lykke. En prinsesse kan gi deg kontakt med de døde – dersom du ønsker det. Og inn i dette livssynstorget kommer Bibelen og forkynner: Det finnes bare èn vei til frelse og evig liv. Toleransens advokater protesterer, og det samme gjør kanskje vår sunne fornuft. For hvordan kan vi våge å påstå at vår tro er mer sann enn andre livssyn og religioner?

Og la det stå fast: I den åndelige verden kan vi verken bevise eller motbevise noe som helst. Og endeløse diskusjoner fører ofte til mer forvirring enn avklaring. Bibelen har en annen oppskrift: Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide! Og i 2000 år har forkynnere stått fram med det glade budskap over store deler av verden, og Den Hellige Ånd har skapt troen hos millioner av mennesker.

Bevis? Nei! Vitenskapelige metoder duger ikke her. Men det finnes likevel et bevis som holder – ”erfaringsbeviset” – slik det står skrevet i Joh.7,17: Den som vil gjøre hans vilje, skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg har den fra meg selv. Ja, slik svarte Jesus jødene da de spurte hvor han hadde sin lære fra. Og dette har mange erfart og vitnet om.

Så vil også en troende oppleve perioder i livet med tvil og motgang. Men troen ligger der likevel som et fundament som står fast om alt annet skulle vakle. For troens kilde ligger ikke i våre tanker eller følelser. Det eneste vi kan klynge oss til, er Jesu død og oppstandelse for våre synder. Og hos Ham er det ikke forandring eller skiftende skygge!

This entry was posted in Andakter and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply