LÅN TIL HERREN

LÅN TIL HERREN
På turen til Madagaskar var vi også innom Mangarano, spedalsk-kolonien som Det Norske Misjonsselskap har drevet i mange år. Denne sykdommen er heldigvis på det nærmeste utryddet, men mange av de gamle som bodde her, bar synlige merker etter spedalskhet. De norske gjestene ble invitert inn i den lille kirken på stedet, og der fikk vi møte alle som bodde i kolonien, både små og store. Den gamle katekisten på Mangarano reiste seg og tok ordet. Etter at han hadde vist fram sine fingerløse hender, rettet han en takk til oss nordmenn. Han visste hva norsk misjon hadde utrettet i dette landet gjennom over hundre år. Så siterte han et vers fra Ordspråkene i Bibelen: Den som hjelper en stakkar, låner til Herren. (Ordspr.19,17)
Det er mange potensielle långivere i vårt land, men i dag er det så altfor få som vil gi lån til Gud på denne måten. Nå er det ingen som blir frelst ved å gi eller gjøre andre gode gjerninger. Her er det vel mer snakk om det som Asbjørn Aavik kalte ”kjærlighetens gjengave”. Og denne gamle katekisten gav oss en påminnelse som vi sent vil glemme. Jesus selv har uttrykt det på denne måten: ”Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.” (Matt.25,40)
Når vi låner til noen, får vi lånet tilbakebetalt med renter. Slik er det også når vi låner til Herren. Vi får renter og renters rente : Guds velsignelse!

20101024På turen til Madagaskar var vi også innom Mangarano, spedalsk-kolonien som Det Norske Misjonsselskap har drevet i mange år. Denne sykdommen er heldigvis på det nærmeste utryddet, men mange av de gamle som bodde her, bar synlige merker etter spedalskhet. De norske gjestene ble invitert inn i den lille kirken på stedet, og der fikk vi møte alle som bodde i kolonien, både små og store. Den gamle katekisten på Mangarano reiste seg og tok ordet. Etter at han hadde vist fram sine fingerløse hender, rettet han en takk til oss nordmenn. Han visste hva norsk misjon hadde utrettet i dette landet gjennom over hundre år. Så siterte han et vers fra Ordspråkene i Bibelen: Den som hjelper en stakkar, låner til Herren. (Ordspr.19,17)

Det er mange potensielle långivere i vårt land, men i dag er det så altfor få som vil gi lån til Gud på denne måten. Nå er det ingen som blir frelst ved å gi eller gjøre andre gode gjerninger. Her er det vel mer snakk om det som Asbjørn Aavik kalte ”kjærlighetens gjengave”. Og denne gamle katekisten gav oss en påminnelse som vi sent vil glemme. Jesus selv har uttrykt det på denne måten: ”Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.” (Matt.25,40)

Når vi låner til noen, får vi lånet tilbakebetalt med renter. Slik er det også når vi låner til Herren. Vi får renter og renters rente : Guds velsignelse!

This entry was posted in Andakter and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply