NÅR MENNESKESØNNEN KOMMER

NÅR MENNESKESØNNEN KOMMER
”Når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?” Dette uttalte Jesus til sine disipler for 2000 år siden. (Luk.18,8) Og jeg tror det er et spørsmål vi gjerne kan stille til hverandre: Når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen i Norge?
Det er mye i vårt samfunn som kan gi grunn til mismot: Kristendomsfaget, som var det første faget i norsk skole, har gradvis mistet sin verdi. Først ble timetallet redusert, så ble faget til KRL og sist til RLE. Lovverket vårt blir gradvis forandret, og ikke minst i samlivsetikken ser vi at kristne verdier er på vikende front. Nylig registrerte vi også at politikere i Norges eldste part i fullt alvor lanserte idèen om å erstatte helligdagene med verdinøytrale fridager.
Skal stafettpinnen gå videre, må barna og de unge bli kjent med Jesus og evangeliet! Det er vår utfordring, og det må være vår nød. Så vet vi at vi som troens folk har fått barnekårets ånd, som gjør at vi roper ”Abba, Far”! Og vi skal vite at Guds rike fortsatt har spirekraft. Fra mange land i den 3.verden hører vi om vekkelse og vekst i menighetene. Vi tror at mye av dette er frukt av såkorn som er sådd av misjonærer – ofte i flere generasjoner. Vi skal ikke være bekymret på Guds vegne. Vi skal være lydige – slik at Gud får bruke oss der han har tenkt – og på den måten han har tenkt.
Vi vet ikke så mye om morgendagen eller framtida, men det finnes mennesker som i profetisk lys har sett helt inn i evigheten. I Johannes` Åpenbaring kapittel 7 fra vers 9 leser vi: Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål. De stod foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene. Og de ropte med høy røst: Frelsen er fra vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet.
Selv om veien er smal og porten er trang, er det altså en uendelig stor flokk som er samlet i himmelen hos Lammet. Og i flokken finner vi alle slags mennesker fra alle tider og alle kanter av kloden vår. Nei, det finns ingen grunn til mismot for den som på Kristus tror!

”Når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?” Dette uttalte Jesus til sine disipler for 2000 år siden. (Luk.18,8) Og jeg tror det er et spørsmål vi gjerne kan stille til hverandre: Når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen i Norge?

20100421Det er mye i vårt samfunn som kan gi grunn til mismot: Kristendomsfaget, som var det første faget i norsk skole, har gradvis mistet sin verdi. Først ble timetallet redusert, så ble faget til KRL og sist til RLE. Lovverket vårt blir gradvis forandret, og ikke minst i samlivsetikken ser vi at kristne verdier er på vikende front. Nylig registrerte vi også at politikere i Norges eldste parti i fullt alvor lanserte idèen om å erstatte helligdagene med verdinøytrale fridager.

Skal stafettpinnen gå videre, må barna og de unge bli kjent med Jesus og evangeliet! Det er vår utfordring, og det må være vår nød. Så vet vi at vi som troens folk har fått barnekårets ånd, som gjør at vi roper ”Abba, Far”! Og vi skal vite at Guds rike fortsatt har spirekraft. Fra mange land i den 3.verden hører vi om vekkelse og vekst i menighetene. Vi tror at mye av dette er frukt av såkorn som er sådd av misjonærer – ofte i flere generasjoner. Vi skal ikke være bekymret på Guds vegne. Vi skal være lydige – slik at Gud får bruke oss der han har tenkt – og på den måten han har tenkt.

Vi vet ikke så mye om morgendagen eller framtida, men det finnes mennesker som i profetisk lys har sett helt inn i evigheten. I Johannes` Åpenbaring kapittel 7 fra vers 9 leser vi: Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål. De stod foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene. Og de ropte med høy røst: Frelsen er fra vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet.

Selv om veien er smal og porten er trang, er det altså en uendelig stor flokk som er samlet i himmelen hos Lammet. Og i flokken finner vi alle slags mennesker fra alle tider og alle kanter av kloden vår. Nei, det finns ingen grunn til mismot for den som på Kristus tror!

This entry was posted in Andakter and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply