ÅNDELIG DRIVHUSEFFEKT

ÅNDELIG DRIVHUSEFFEKT
Det menneskeskapte problemet som vi kaller ”drivhuseffekten”, har konsekvenser både for klimaet og for livet på jorda. Dette er et fenomen som i stor grad skyldes vår grådighet og jakt etter mer velstand. Men det finnes en åndelig drivhuseffekt som er minst like farlig:
For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, pålegger jeg deg, så sant som han kommer og oppretter sitt rike: Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst! Gi ikke opp når du lærer dem! For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret. (2.Tim.4,1-3)
I sitt brev til sin unge medarbeider Timoteus gir Paulus en god beskrivelse av dagens virkelighet: Lærere i mengdevis – ”Folk sier” – ”Flertallet mener” – ”Det kan da ikke være en frelsessak” – ”Vi må kunne leve med flere syn” – ”Dette er en vanskelig sak”.
”Så sier Herren!” Og Herren er den samme i dag som den gang disse ord ble nedskrevet. Tar vi Guds ord på alvor, kan vi oppleve at Hans lys er gjennomtrengende og ubehagelig, fordi mørke flekker i våre liv kan bli avslørt. Men det lys som avslører, peker samtidig på Ham som kan tilgi og frelse. Dette er selve kjernen i det Paulus kaller ”den sunne lære”. Men vi vil helst høre det som klør i øret. Det er ikke så farlig med våre synder. Vi kan fortsette som før. De fleste andre gjør det samme.
Hva er det som da kan skje? Jeg tror at vi som Kirke og kristenfolk står i fare for å oppleve en åndelig drivhuseffekt. Når Gud ikke får slippe til med sitt lys, blir det smått med våre bønnerop om tilgivelse og nytt liv.
I dag skriker verden etter normer og moralsk veiledning. Men når vi som Guds sendebud i verden, taler med mange tunger, blir vi som salt uten kraft. Tilpasning og kompromiss – det er dødens vei for en kristen. Overbevis – tal strengt – tal trøst, men la det skje for Guds og Jesu Kristi ansikt!

20100418Det menneskeskapte problemet som vi kaller ”drivhuseffekten”, har konsekvenser både for klimaet og for livet på jorda. Dette er et fenomen som i stor grad skyldes vår grådighet og jakt etter mer velstand. Men det finnes en åndelig drivhuseffekt som er minst like farlig:

For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, pålegger jeg deg, så sant som han kommer og oppretter sitt rike: Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst! Gi ikke opp når du lærer dem! For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret. (2.Tim.4,1-3)

I sitt brev til sin unge medarbeider Timoteus gir Paulus en god beskrivelse av dagens virkelighet: Lærere i mengdevis – ”Folk sier” – ”Flertallet mener” – ”Det kan da ikke være en frelsessak” – ”Vi må kunne leve med flere syn” – ”Dette er en vanskelig sak”.

”Så sier Herren!” Og Herren er den samme i dag som den gang disse ord ble nedskrevet. Tar vi Guds ord på alvor, kan vi oppleve at Hans lys er gjennomtrengende og ubehagelig, fordi mørke flekker i våre liv kan bli avslørt. Men det lys som avslører, peker samtidig på Ham som kan tilgi og frelse. Dette er selve kjernen i det Paulus kaller ”den sunne lære”. Men vi vil helst høre det som klør i øret. Det er ikke så farlig med våre synder. Vi kan fortsette som før. De fleste andre gjør det samme.

Hva er det som da kan skje? Jeg tror at vi som Kirke og kristenfolk står i fare for å oppleve en åndelig drivhuseffekt. Når Gud ikke får slippe til med sitt lys, blir det smått med våre bønnerop om tilgivelse og nytt liv.

I dag skriker verden etter normer og moralsk veiledning. Men når vi som Guds sendebud i verden, taler med mange tunger, blir vi som salt uten kraft. Tilpasning og kompromiss – det er dødens vei for en kristen. Overbevis – tal strengt – tal trøst, men la det skje for Guds og Jesu Kristi ansikt!

This entry was posted in Andakter and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply