Tag Archives: Oppstandelse

JESUS – SEIERHERREN

Hvem er Jesus? Guds ord kan gi ulike svar som alle er like sanne: Jesus er Guds Sønn, han er øversteprest, konge og frelser. Særlig for Paulus var det viktig å understreke at Jesus også er Seierherre. Jesu oppstandelse var … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment

DET ER I MORGEN!

Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og det som gir synden kraft, er loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus! … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

HAN ER SANNELIG OPPSTANDEN!

Hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortapt som er døde i troen på Kristus. Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment