DET ER I MORGEN!

Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og det som gir synden kraft, er loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus! (1.Kor.15,55-57)

Er korset det siste ord? Nei! Guds siste ord til oss mennesker er ikke korset, men oppstandelsen – ikke nederlag, men seier!

Det fortelles om en liten gutt på et tog som plutselig og uventet ble ført inn i en lang, mørk tunnel. Da toget omsider kom ut av mørket, var det solskinn, og gutten ropte: ”Mor, det er i morgen!” Så er det denne sannheten Evangeliet egentlig handler om – ikke herlighets-teologi, men evighetsteologi! Vi har aldri fått noe løfte om et bekymringsløst liv uten sykdom og sorg. Livet har vel lært oss at vi av og til – og kanskje ofte – må gjennom tunneler der både mørke og tvil kan trykke oss ned. Og kanskje noen opplever at de aldri kommer ut av tunnelen. Da hjelper ikke lettvinte løsninger.

Det var slett ikke lett for Jesus å lage en åpning som førte ut i lyset på den andre siden. Han måtte gå veien om korset. Og mange – også hans nærmeste venner – trodde alt sluttet der, i det dypeste mørke. Påskedagens lys ble derfor ubeskrivelig. Han er oppstanden, ja, Kristus er sannelig oppstanden!

Alle som tilhører Jesus Messias, kan utbryte når lyset kommer oss i møte på den andre siden: ”Det er i morgen!”

This entry was posted in Andakter and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply