JEG HAR IKKE TID

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. (Matt.6,33)

Dette er en programerklæring – ikke bare for den enkelte troende – men for vår stilling som Guds nye folk. Og her kan vi gjerne benytte et velbrukt ord : Det handler om prioritering. Kong Salomo hadde forstått det. Herren sa han kunne be om hva han ville. Og han bad om å få et lydhørt hjerte, så han kunne styre folket og skille mellom godt og ondt. Maria hadde forstått det. Hun satte seg ned ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Og hun fikk høre at hun hadde valgt den gode del som ikke skulle tas fra henne. For ett er nødvendig!

Denne sammenhengen skulle vel være enkel for oss som kjenner Guds ord og tror at det er sant? Vår livserfaring forteller dessverre noe annet. Vi har vårt arbeid og våre interesser – og så skylder vi på ”tidsklemma”. Ja, kanskje åndskampen i dag først og fremst er en kamp om tida?

En scene fra ”Faust” kan illustrere dette: Det er rådslaging i Satans rike om sjelen til Faust. Satan får råd fra mange mektige demoner, men ingen er gode nok før ”Travelhetens ånd” kommer på banen. Han vil uroe Faust så han ikke får tid til stillhet. I stillheten over en åpen bibel i bønn, der taler Gud til sine barn. Satan er livende redd for slike stunder!

Og tenk hvilket privilegium det er for oss: La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. (Hebr.4,16)

”Jeg har ikke tid,” sier vi. Over 60 % leser aldri i Bibelen, og bare 7 % leser hver dag. Slike tall burde bekymre oss, for Ordet er det materiale den Hellige Ånd bruker. Og det er skarpere enn noe tveegget sverd. En generasjon som bare kjenner bruddstykker av Guds ord, blir et lett bytte for Satan og hans åndehær.

”Jeg har ikke tid,” sier vi, og så setter vi den rette prioritering på hodet. De daglige måltider trenger vi – også når det gjelder mat for sjelen! Og da skal vi faktisk få alt det andre i tillegg!

This entry was posted in Andakter and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply