BEKJENNELSE OG TILGIVELSE

20100407Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld, og som er uten svik i sin ånd! Så lenge jeg tidde, tærtes jeg bort, jeg stønnet dagen lang. For din hånd lå tungt på meg dag og natt. Min livskraft tørket bort som en eng i sommerheten. Da bekjente jeg min synd for deg og dekket ikke over min skyld. Jeg sa: ”Nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren.” Og du tok bort min syndeskyld. (Salme 32,1-5)

I dag kan psykiatere forklare hva som kan skje med et menneske som er knuget av skyldfølelse. Det kan gi seg både legemlige og psykiske utslag. Vi kan klare å fortrenge skyld, men det vil ligge der i underbevisstheten og gjøre sin gjerning uten at vi vet det. Var det noe av dette David kjente da han tidde ? Han stønnet dagen lang, hans livskraft tørket bort. Om psykologi og medisin kan forklare hva som skjer, er det likevel en avsporing å gjøre det til et hovedpoeng. Synd mot Guds vilje er like alvorlig enten vi kjenner det eller ikke. ”Din hånd lå tungt på meg”, sa David til Gud. Det som gjør syndebyrden så tung, er at den inneholder Guds dom !

Men hvorfor er det så viktig å eie syndenes forlatelse ? Visst kan det oppleves godt å ha ren samvittighet. Vi får sove godt og kan se våre medmennesker inn i øynene. Men det er altså ikke poenget her. ”Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld,” sier David. Det er snakk om et regnskap – om en regnskapsdag. Og den dagen kommer for alle. Ingen makt kan holde Gud tilbake når han kommer for å holde dom. ”Når de sier fred og ingen fare, da kommer plutselig undergangen over dem.” På den dagen er det ikke mulig å skjule seg i ly av noe som menneskehender har bygget. Alt blir liggende bart for Hans åsyn. Denne dagen blir en fryktelig dag, fordi det avsløres at mennesket også har glemt det 1. av de 10 bud. I all sin velstand har de glemt Gud. Til alle tider har medgang og gode dager vært en fare for gudslivet. Derfor er det godt at Gud holder oppgjør med oss. Det viser at han tar oss og vår synd alvorlig. Og så lyder ordet om syndenes forlatelse også i dag. Jesus Kristus vil redde alle som vender om og bekjenner sine synder og tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige.

Da blir den fryktelige dagen en god dag. Og vi vil høre spørsmålet fra en av de eldste – slik det er gjengitt i Johannes` Åpenbaring 7,13-14: ”Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?” ”Herre,” svarte jeg, ”Du vet det.” Da sa han til meg: ”Dette er de som kommer ut av den store trengsel og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod.”

This entry was posted in Andakter and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply