JESUS BLE BUNDET – JEG ER FRI!

Straks det ble morgen, og overprestene med de eldste og de skriftlærde, altså hele Rådet, hadde holdt møte, bandt de Jesus, førte ham bort og overga ham til Pilatus (Mark.15,1)

Jesus svarte: ”Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.” (Joh.18,36)

Den vantro binder Jesus for selv å ha frie hender. Slik var det før, og slik er det nå. Her hjemme har de troende fortsatt frihet til å forkynne Guds ord, og ingen blir fengslet for sin tro. Men myndighetene strammer inn på andre områder. Kristendomsundervisningen i skolen blir utvannet, og regjeringen endrer lovverket uten å ta hensyn til det fundamentet Grunnloven var tuftet på.

Totalitære regimer binder Jesu ”kropp” – den kristne menighet – ved å fengsle frimodige kristne som ønsker å vitne om sin tro.

Men Guds motstandere vet ikke at makten er i Jesu hender. Jesus lot seg frivillig binde i Getsemane fordi hans oppdrag var å kjøpe oss fri fra Lovens forbannelse! Derfor vil ikke ”makter og åndskrefter eller verdens herskere i dette mørket” lykkes i sin kamp. Historien har lært oss at forfølgelse og motgang har styrket Guds menighet og åpnet nye veier for Evangeliet. Paulus, som forfulgte de kristne med iver og nidkjærhet, kunne bryte ut etter sin omvendelse: Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. (Gal.5,1) I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. (Ef.1,7)

Så kan vi prise Jesus fordi han lot seg binde for vår skyld. Da eier vi den fullkomne frihet i troen på ham!

Ta meg til fange, Krist, for da vil jeg bli fri! Hjelp meg å overgi meg selv og seierherre bli. Jeg angstfull synker ned når for meg selv jeg står. Gjør meg til fange, gi meg fred, så kraften din jeg får! 

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply