GUD ER TROFAST

Vi mennesker gir hverandre mange løfter. Og av og til garanterer vi for løftene ved å inngå veddemål eller skrive kontrakt. Men erfaringen viser oss at slike løfter kan være verdiløse, fordi vi svikter når vi ser at våre interesser kan være truet. Slik er ikke Gud: Er vi troløse, så er han trofast. (2.Tim.2,13)

 

1.Bibelen er full av løfter, og mange av dem er allerede oppfylt: Abraham skulle bli til et stort folk. Israelsfolket skulle bli ført ut av Egypt og innta det lovede land. Josva skulle få beskyttelse og hjelp fra Herren når han førte folket inn i Kanaan. Fredsfyrsten skulle bli født i Betlehem.

Vi ser en linje her. Det Gud har sagt, det vil skje – og det han har lovet, vil han holde! Alle disse løftene gjelder 1. etappe i Guds frelsesplan – tiden til og med Jesu første komme. For så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i ham. (2.Kor.1,20)

2. Nå befinner vi oss i den 2. store etappe i Guds plan: Tiden fram til Jesu gjenkomst. Skriften inneholder mange løfter som gjelder det nye Israel – alle som har tatt imot Jesus, og disse løftene er gyldige for oss i dag: Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn. (Joh.1,12) Jesus har lovet oss levende vann, at vi skal ha overflod til all god gjerning, at vi skal bli bevart fra det onde og at Jesus alltid lever og går i forbønn for oss!

3. Men Bibelen inneholder også mange løfter som ennå ikke er oppfylt: Det kommer en tid uten død, sorg, skrik og smerte. Og slik skriver Johannes om dette: Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke blitt åpenbaret hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. (1.Joh.3,2)

Når vi kan se Guds løfter i fortid, nåtid og framtid, gir det oss en trygg forvissning om at våre tider er i Guds hånd. Løftene i den gamle pakt er oppfylt i Kristus, løftene til Jesu etterfølgere oppfylles her og nå. Og framtidsløftene gir oss et håp som setter alt annet i skyggen: Ja, den som seirer, skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke hans navn ut av livets bok, men kjennes ved hans navn for min Far og hans engler. (Joh.Åp.3,5)

This entry was posted in Andakter and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply