EN GOD STRID

Jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og tålsomhet. Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til. (1.Tim.6,11-12)

Mange vil kanskje oppfatte kristen forkynnelse vanskelig på grunn av tankemessige motsetninger, og spesielt forholdet mellom tro og gjerninger oppleves som et paradoks. Er det ikke ”troen alene” som er selve kjernen i evangeliet? Jesus har gjort alt, og vi skal bare hvile i hans fullbragte verk. Dette står fast, og denne dyrebare sannheten må ingen ta fra oss!

Men så hører vi likevel så mye om alt vi skal gjøre for Jesus og våre medmennesker. Dette skriver Paulus mye om i sine brev til Timoteus. Hvordan henger dette sammen?

Paulus kjente sine tilhørere. Han hadde selv vært gjennom en åndelig utvikling og en dramatisk omvendelse. Han hadde møtt innvendinger og motstand, og han visste at han både var kalt og utrustet til en helt spesiell tjeneste: Han kalte det selv ”forsoningens tjeneste”. I sin tale til de uomvendte hadde Paulus egentlig bare ett tema. Han setter ord på dette i en av sine taler: Det Moseloven ikke kunne frikjenne dere for, det skal enhver som tror, bli frikjent for på grunn av ham.

Men nå vet vi at Paulus ikke slo seg til ro med åndelig melk. Han følte at han hadde ansvar for de nyomvendte, og han visste at de trengte fast føde for å overleve som kristne. Dersom han ikke hadde anledning til å besøke menighetene, skrev han personlige brev eller sendte noen av medarbeiderne sine. Han visste av egen erfaring at den som tar imot Jesus, ikke kan regne med et liv i medgang og lykkerus. Et sant kristenliv vil innebære kamp og motstand. Vi vil daglig stå i en strid, men det er viktig for Paulus å understreke at dette er troens strid. Den loviske forkynnelsen hadde Paulus lagt bak seg. Som streng farisèer hadde han med iver forkynt gjerningenes vei til frelse. Men så hadde Jesus selv vist Paulus Evangeliet og nådens vei. Når han kommer til oss med sine formaninger, er det alltid med forsoningen som bakgrunn. Som troende har vi virkelig ryggen fri, men vi har fått denne friheten for å gå inn i ferdiglagte gjerninger.

Troens gode strid. En strid er i utgangspunktet noe som er vondt og vanskelig. Men hvor mange av oss har ikke i ettertid sett at striden kunne føre til noe godt. Det kan nesten se ut til at det er en livslov i Guds rike at vekst og nytt liv kommer i tider med motgang og vanskeligheter. Dette kan de som kommer fra tidligere jernteppeland, og også fra Kina, fortelle mye om.

La oss aldri glemme at Paulus taler om troens gode strid! Det er håpet som driver oss, og vi vet at det er en hviledag tilbake for Guds folk. Ikke minst Johannes Åpenbaring gir oss mange store og rike løfter om det som skal komme når striden er endt.

Paulus skrev som kjent enda et brev til sin unge venn Timoteus, men det ble skrevet mange år seinere. Her bruker han sitt eget liv som bekreftelse på det budskapet han forkynner. I 2.Tim.4,6-8 leser vi: Jeg skal nå ofres, tiden er inne da jeg skal bryte opp. Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Så ligger rettferdighetens krans ferdig for meg.

This entry was posted in Andakter and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply