DAGEN I DAG

Det fortelles om en mann som nylig var blitt kristen. Nå skulle han vitne på bedehuset og åpnet med å sitere refrenget i Prøysen-sangen ”Du skal få en dag i mårå”. – ”Jeg vet ikke om det står i Det gamle eller Det nye testamente,” sa han, ”men jeg er helt sikker på at det er Paulus som har sagt det.”

Kunne det ha stått i Bibelen? Vi må vel kunne si at det er et sentralt tema i Guds ord at det som er tilgitt, er glemt. Vi skal virkelig få begynne på nytt ”med blanke ark”! Det var også budskapet fra Paulus til menigheten i Korint: Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til. (2.Kor.5,17) Og til filipperne skrev han: Men èn ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. (Fil.3,13)

Men Prøysen-sangen må likevel synges med et lite forbehold: Vi har ingen garanti for morgendagen. Dette kan bli vår siste dag. Det har Jesus forkynt: Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite: Dersom husbonden visste når på natten tyven kommer, ville han våke og ikke la ham bryte inn i huset sitt. Vær derfor også dere beredt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. (Matt.24,42-44)

Vi har egentlig bare dagen i dag. Kanskje budskapet kan sammenfattes i et kjent visdomsord: Gårsdagen er forbi. Morgendagen har ingen sett. I dag hjelper Herren!

This entry was posted in Andakter and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply