GJEMT HOS GUD – MEN IKKE GLEMT

07-11-13Salme 27

Den onde dagen”. Livet er en veksling mellom dager med glede og fred og dager med smerte, sykdom og motgang. Vi opplever vel at det er litt ulikt fordelt. Det kan se ut til at enkelte mennesker slipper både sorg og sykdom, mens andre har en daglig kamp mot alt som er vondt. Da skal vi huske på at mange som har en fin fasade og ser ut til å lykkes med det meste, kan ha en indre smerte som ingen ser. Spesielt i land med velstand, ser det ut til at mange sliter med psykiske problemer. Sannheten er nok at både den som lever nær Gud og den som lever uten en kristen tro, vil oppleve at de onde dagene kommer.

Men så sier altså skriftordet at det er noe Gud gjemmer. Han gjemmer barnet sitt på den onde dagen. Og han gjemmer det så godt at det onde ikke skal få ødelegge eller ta bort frimodigheten.

Gud gjemmer også de synder vi bekjenner og ber om tilgivelse for. Og han gjemmer dem så godt at han aldri finner dem igjen. For de er senket i nådens hav.

Gud gjemmer også bønnene våre. De bønnene du og jeg har bedt, men som vi ikke har fått svar på, har Gud gjemt. Guds ord sier at han gjemmer dem i sine gullskåler i himmelen. En dag skal vi få se hvorfor han ventet med å svare !

Gud gjemmer også gjerningene våre. Alt det vi har gjort og sagt, har Gud gjemt, og en dag skal det fram i lyset alt sammen.

Ja, visst er det sant at de onde dagene kommer. Men mange kan faktisk vitne om at det var disse dagene som i evighetens perspektiv var de beste. Medgang og gode dager fører sjelden et menneske til Gud. ”Den Herren elsker, den tukter han”, står det skrevet. Og for mange av oss, var det nettopp motgang og lidelse som førte oss inn i lønnkammeret. Og der fant vi nåde og fikk rett til evig liv hos Gud.

Den onde dagen. Jeg tror skriftordet først av alt peker fram mot den siste avgjørende dagen. Den dagen vi skal avlegge regnskap for vårt liv. Og på den dagen vil alt være nakent og bart for Hans åsyn. Og på den dagen vil vi alle komme til kort. Vår eneste redning vil være å gå inn i Guds hytte. Og der vil han gjemme oss. Så vil den onde dagen bli en god dag – en dag med fremtid og håp !

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply