Tag Archives: Tro

MATERIELL FATTIGDOM OG ÅNDELIG RIKDOM

MATERIELL FATTIGDOM OG ÅNDELIG RIKDOM Jeg må innrømme at jeg sitter igjen med mange tanker etter et besøk på Madagaskar. Jeg visste på forhånd at det var et fattig land, men at fattigdommen var så bunnløs, ante jeg ikke. I … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

VI TILHØRER VINNERLAGET

VI TILHØRER VINNERLAGET En av avisene jeg leser, har en fast spalte som heter ”20 kjappe”. Der får kjente personer spørsmål om det meste mellom himmel og jord, og spalten avsluttes med spørsmålet ”Hva er meningen med livet?” Her får … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

BEVISET SOM HOLDER

BEVISET SOM HOLDER I vår tid bombarderes vi av ulike budskap gjennom massemedia og internett. Alle ønsker vår oppmerksomhet – og aller helst vår tilslutning. Det gjelder ulike produkter som markedsføres, og det gjelder politiske bevegelser. Men det dreier seg … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

GUDS KLOKKE GÅR ALDRI FEIL

Vi leser i Bibelen om den kanaaneiske kvinne som inntrengende bad Jesus om hjelp fordi hennes datter var plaget av en ond ånd. Først ville han ikke svare henne, og i neste omgang virket han avvisende. Men hun gav seg … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

UTVALGT I KRISTUS

UTVALGT I KRISTUS Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer. Da skal Faderen gi dere alt det dere ber om i mitt navn. (Joh.15,16-17) … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment

HVA ER SANNHET?

HVA ER SANNHET? Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. (Joh.14,6) I dag er det sannheten som er det mest brennbare ordet i dette verset. ”Alt er relativt.” ”Enhver blir salig i … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment

FRA NATT TIL HØYLYS DAG

FRA NATT TIL HØYLYS DAG Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa: ”Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

3

Læren om den treenige Gud er sentral i kristendommen, men 3-tallet møter vi dessuten en rekke steder i Bibelen. Vi kan ta med et par: Da viste Moses og Elia seg for dem og talte med ham. Peter tok til … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

LIKE FØR

Agrippa sa til Paulus: ”Det er like før du overtaler meg til å bli en kristen” (Ap.gj.26,28) Det var egnetlig en sensasjon at en konge i oldtida kunne komme med et slikt utsagn. Og hva slags forkynnelse kunne få en … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

VÅG Å STÅ SOM DANIEL

Vi har syndet og handlet ille, vært ugudelige og trassige, vi har veket av fra dine bud og lover. (Dan.9,5) Vi. Slik skriver denne hellige mann som er bortført fra sitt fedreland og nå sitter som fange i Babylon. Daniel … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , , | Leave a comment