Tag Archives: Tilgivelse

VI STÅR I GJELD

”Den som har noe å kreve etter Jens Johnsen, må melde sine krav innen 24. februar.” Ikke sjelden kan vi lese slike kunngjøringer i avisene. Det er mange som dør med ubetalt gjeld. Når dødsboet blir gjort opp, står kreditorene … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

VÅG Å STÅ SOM DANIEL

Vi har syndet og handlet ille, vært ugudelige og trassige, vi har veket av fra dine bud og lover. (Dan.9,5) Vi. Slik skriver denne hellige mann som er bortført fra sitt fedreland og nå sitter som fange i Babylon. Daniel … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , , | Leave a comment

IKKE RETTFERDIGE, MEN SYNDERE

IKKE RETTFERDIGE, MEN SYNDERE Det kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne: ”La meg få drikke.” Hans disipler var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier: ”Hvordan kan du som er … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , , | Leave a comment

ÅNDELIG DRIVHUSEFFEKT

ÅNDELIG DRIVHUSEFFEKT Det menneskeskapte problemet som vi kaller ”drivhuseffekten”, har konsekvenser både for klimaet og for livet på jorda. Dette er et fenomen som i stor grad skyldes vår grådighet og jakt etter mer velstand. Men det finnes en åndelig … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

BEKJENNELSE OG TILGIVELSE

Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld, og som er uten svik i sin ånd! Så lenge jeg tidde, tærtes jeg bort, jeg stønnet dagen … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , , | Leave a comment

BUNNLØS NÅDE

I Luk.23 fra vers 39 leser vi : En av forbryterne som hang der, spottet også Jesus og sa: Er ikke du    Messias ? Frels da deg selv og oss ! Men den andre bebreidet ham og sa: Frykter du … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

ET STED FOR DERE

Da jeg var på kurs i Kristiansund for noen år siden, fikk jeg overnatte i et rent og ryddig hotellrom med oppredd seng og alt nødvendig utstyr. Det første jeg la merke til da jeg kom inn på rommet, var … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

DEN ONDE DAGEN

*Salme 27 ”Den onde dagen”. Livet er en veksling mellom dager med glede og fred og dager med smerte, sykdom og motgang. Vi opplever vel at det er litt ulikt fordelt. Det kan se ut til at enkelte mennesker slipper … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , , | Leave a comment

GODT NYTT ÅR !

Så står vi på startstreken til et nytt år. Det året som ligger bak, gir grunn til lovprisning og takk for Guds godhet. Det er ikke sikkert alt ble som vi trodde og ønsket i 2009, men vi må likevel … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Comments Off on GODT NYTT ÅR !