BLACK FRIDAY

29-11-16Forretningsstanden har de siste dagene gjort sitt beste for å få oss til å tro at lykken kan kjøpes for penger. Butikkene prøver å overgå hverandre for å friste oss til å handle mer enn vi egentlig trenger – vi som allerede har overflod av det meste!

Tenk om vi hadde fokusert mer på White Sunday (Whitsun). På den første pinsedagen fikk folkemengden som var samlet i Jerusalem erfare sannheten i profetens ord:

Kom, alle tørste, kom til vannet! Dere uten penger,
kom og kjøp korn og spis!
Kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling!
Hvorfor bruke penger på det som ikke er brød, og arbeid på det som ikke metter?
Hør på meg, så skal dere få spise det som godt er, og fryde dere over fete retter.
Vend øret hit og kom til meg, hør, så skal dere leve!
Jeg vil slutte en evig pakt med dere.
(Jesaja 55,1-3)

Vi mennesker har ikke forandret oss siden profeten Jesajas tid. Vi søker etter status, ting og penger. Og det ser ut til å være et umettelig behov. Lykkelig er den som kan være stille for Herren og lytte til et tilbud som er evig og uforanderlig: Vend øret hit og kom til meg, hør, så skal dere leve! Det er ikke alltid reklamen holder hva den lover. Kanskje produktet er så dårlig at vi allerede neste «Black Friday» må kjøpe et nytt – «mye bedre og mye billigere».

Men Guds «tilbud» har sin grunn i Jesu dyre blod. Og det er ikke småting vi blir tilbudt: Fred med Gud og evig liv ved vår Herre Jesus Kristus! Og Gud har sluttet en evig pakt med oss som ingen kan oppheve!

Posted in Andakter | Leave a comment

FERDIG MED JESUS ?

16-11-16Joh.12,47-48: Den som hører mine ord og ikke tar vare på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer: Det ord jeg har talt, skal dømme ham på den siste dag.

I dag spør mange om det virkelig er to utganger etter døden. En Gud som elsker alle mennesker, kan da umulig tillate at noen går fortapt. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Derfor måtte han gå den tunge veien gjennom kors og død. Men her ser vi en grense for Guds allmakt. Han kan ikke tvinge noen til frelse. Da blir vi mennesker bare marionetter.

Det fortelles om en eldre redaktør som lå på et sykehus og ventet på døden. Han fikk besøk av en gammel kjenning som la et bibelkort i hendene hans. Redaktøren leste bibelverset, krøllet kortet sammen og kastet det så langt han kunne bortover gulvet. Nå var han ferdig med det, trodde han.

Denne mannen handlet slik mange andre gjør i sin tanke. Ingen i vårt land kan unngå å høre Guds ord. Men de fleste hører bare med ørene og tar ikke imot det som blir forkynt. Men Ordet er et tveegget sverd. Dersom forkynnelsen ikke fører til omvendelse og frelse, vil Guds ord komme tilbake som dommer.

Vi snakker ofte om at det er en velsignelse å leve i et land der vi har så rik tilgang på kristen forkynnelse. Og det er sant. Troen kommer av forkynnelsen. Men det er samtidig et skremmende alvor i dette. De bibelvers som vi har kastet fra oss, vil èn dag bli hentet fram og skrevet for våre øyne.

Da forstår vi også at det å være forkynner, vil innebære å forvalte noe dyrt og hellig. Vi må aldri skape det inntrykk at det vi kommer med, er det beste, men de andre har også mye bra. Det vi forkynner, er den eneste vei til frelse! Nettopp derfor har vi frimodighet til å drive misjon, ja, tar vi Guds ord på alvor, er det umulig for en kristen å stille seg likegyldig til misjonskallet. Hvert eneste menneske på denne jord er en udødelig sjel, og bare Jesus kan gi et evig liv i salighet hos Gud.

Så ser vi at Gud ønsker at hans ord skal ha en dobbelt virkning i vårt liv: Først må vi erfare og oppleve at troen på Jesus gir oss del i det evige livet. Og så vil Guds Ånd vise oss hvordan vi kan dele med andre det vi har fått.

Posted in Andakter | Leave a comment

DINE TIDER I GUDS HÅND

03-11-16Mine tider er i din hånd. (Salme 31,16)

Tenk på din fortid. Kanskje dine synder plager deg. Da skal du vite at tilgitt synd er glemt synd. De er i Guds hånd, og der er de gjemt i all evighet!

Hva med dagen i dag? Du skal kanskje treffe et valg som får betydning for resten av livet. Du opplever sorger og gleder, muligheter og fristelser. Også denne dagen er i Guds hånd. Det er en allmektig og kjærlig hånd. Derfor kan du være trygg!

Ingen av oss kjenner framtida. Det er mange ting som kan gi grunn til frykt og bekymring. Du tenker kanskje på valg av yrke og bosted. Du frykter sykdom, ulykker eller død. Da David skrev Salme 31, var han i en vanskelig situasjon. Han sier selv at han er knust. Men nettopp da ser han hvor stort det er å være et Guds barn, og da bryter han ut i glede: «Mine tider er i din hånd.»

Gud har en plan for vårt liv, og denne planen er ikke bygget på slump og tilfeldigheter. Han teller våre dager. I din bok ble de alle oppskrevet, de dager som ble fastsatt da ikke èn av dem var kommet. (Salme 139,16)

Posted in Andakter | Leave a comment

LA UGRESSET STÅ!

flowers(Publisert i 2011)

Himmelriket kan lignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Og mens alle sov, kom hans fiende og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei. Da nå kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. Tjenerne gikk da til husbonden og sa: ”Herre! Var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor er da ugresset kommet fra?” ”Det har en fiende gjort”, svarte han. Tjenerne spurte ham: ”Vil du vi skal gå og luke det bort?” ”Nei,” svarte han, ”for da kommer dere til å rykke opp hveten sammen med ugresset. La dem begge vokse sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset og bind det i bunter for å brenne det, og så skal dere samle hveten i låven min.”
(Matt.13,24-30)

I flere av Paulus-brevene blir det lagt stor vekt på at menighetene måtte ta et oppgjør med vranglære. Og i vår tid, som på mange måter er preget av forvirring og frafall, er ikke dette mindre viktig. Men har vi ikke ofte sett at ledere i sin nidkjærhet og iver har støtt ærlige og søkende mennesker bort på grunn av livsstil, musikksmak, politisk syn eller avvikende meninger i ”perifere” spørsmål. Og mange av disse kom aldri tilbake. Jeg tror Gud vil at vi skal dyrke mangfoldet – nettopp fordi vi mennesker er så ulike. Så kan det hende at vi har rett og at de andre tar feil. Kanskje vi likevel må leve med at ”ugresset” er der sammen med all den gode hveten som ”skyter opp og setter aks”. Kanskje vi også må innse at vi ser stykkevis og delt. Dommen hører Herren til!

Posted in Andakter | Leave a comment

HVEM ER JESUS?

05-10-16Ja, dette er et sentralt spørsmål i en aktuell debatt som pågår i disse dager. Hvem er Jesus – og hvilke konsekvenser vil troen på ham ha i liv og død?

Den eneste kilde vi har til kunnskap om Jesus, er Bibelen.

 1. Det gamle testamentet forteller om den Jesus som skulle komme:

Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. (Jes.53,5-6) 

 1. Evangeliene i Det nye testamentet forteller om den Jesus som kom:

Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om dette» (Luk.24,45-47)

 1. Brevlitteraturen og Johannes` Åpenbaring forteller om den Jesus som skal komme igjen:

Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. (Fil.3,20-21)

Har livet to utganger? Også her må vi gå til Skriften:

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. (Joh.3,16)

Posted in Andakter | Leave a comment

VI HAR DET BESTE I VENTE

21-09-16Mine kjære! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. (1.Joh.3,2)

Bruker vi bare tanker og forstand, kan det se ut til at vi har vår tilmålte tid på jorda – før vi dør og legges i grav. Livet består av oppturer og nedturer, men så er det slutt. Slik vil det være for den som er uten Gud og uten håp i verden. Den som tror på Jesus, har et helt annet perspektiv. Bak død og grav skal det bli åpenbart hva vi skal bli. Vi skal se Jesus, og vi skal bli ham lik!

Vi kan her nede bare ane hva det vil si å bli Jesus lik. De første mennesker mistet fullkommenheten i syndefallet. Gud vil gjenopprette sitt bilde i oss når vi møter Jesus.

Hva vil det si? Alt blir nytt: Vi vil for evig være gode og hellige. Vår kropp vil ikke lenger være plaget av syndige lyster – og heller ikke av sykdom og svakhet. Vi tenker kanskje tilbake på motgang og prøvelser vi møtte i dette livet. Men da vil vi se at også dette måtte Gud sende oss for at vi skulle bli bevart i troen.

Ja, engang mine øyne skal se Kongen i hans prakt;
få tilbe i hans tempelhall hans nåde og hans makt.
I et krystallklart hav av lys forsvinner tidens natt og gys,
forvandlet blir hver gåte her til lovsangsjubel der.
(Karl Marthinussen)

Posted in Andakter | Leave a comment

AGAPE

07-09-16Kjærlighet er et ord som ofte er brukt – og misbrukt. Vår kjærlighet til Gud og mennesker kan i perioder være sterk og ekte, men så vet vi at den også er sårbar og ufulkommen. I Efeserbrevet leser vi om Guds kjærlighet til oss – Agape.

Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. (Ef.3,17-19)

 • Hvor bred er Kristi kjærlighet? Jo, den omfatter alle mennesker på den vide jord, av alle folkeslag og stammer. Derfor er vi kalt til å drive misjon.
 • Hvor lang er Kristi kjærlighet? Den er fra evighet til evighet. Gud elsket oss først, står det, og han elsket oss med en evig kjærlighet. «Hitinntil Herren har hjulpe så vel», synger vi i en gammel sang. Og vi kan ha visshet om at den samme sangen kan vi synge på vår siste dag. For Guds løfter står fast til evig tid.
 • Hvor høy er Kristi kjærlighet? Det står i en av salmene i Bibelen at Guds kjærlighet rekker til himlene. Vår jordiske kjærlighet er flyktig og uviss, og den blekner i forhold til den sanne og ekte kjærlighet som har sin rot i Jesus Kristus. Som det står: Kristi kjærlighet er mer enn noen kan fatte.
 • Hvor dyp er Kristi kjærlighet? Om det er sant at Gud bor i det høye og hellige, er det like sant at han bor hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Ingen synd er så stor at den kan skille deg fra Guds kjærlighet.

Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. (1.Joh.4,10)

 

Posted in Andakter | Leave a comment

FRYKT IKKE – BARE TRO

25-08-16I dag opplever vi at verdenssituasjonen er preget av frykt, frykt for terror og frykt for krig som kanskje før eller siden vil berøre alle.

 

 1. Vi må innrømme at mange av oss er redde for mennesker – redde for hva andre kan påføre oss av skade og ulykke.
 2. Men denne frykten gjelder også det åndelige liv, evighetslivet. Kanskje frykten for andre mennesker er den viktigste grunnen til at de fleste holder seg borte fra Gud hele livet. Hva vil de andre si? Hvordan vil kamerater og familie reagere dersom jeg blir en kristen?
 3. Men hva med oss som bekjenner troen? Er det ikke slik at vår feighet er en hindring for veksten i Guds rike? Vår tro kan være sterk og ekte, og vi har et brennende ønske om at de ufrelste må komme til tro, men frykten for mennesker gjør oss kraftløse.

I Guds ord leser vi at vi ikke skal frykte, bare tro, og Bibelen inneholder utallige vers som handler om at vi skal være trygge. Som troende er vi likevel ikke fritatt for frykt, men denne frykten skal ha en annen retning.

 • I 2.Kor.5,11 leser vi: Fordi vi kjenner frykten for Herren, prøver vi å overbevise mennesker, mens vårt liv ligger åpent for Gud.

Josef kan lære oss noe om den rette frykt. Da han ble fristet, svarte han: Hvordan skulle jeg gjøre denne store ondskap og synde mot Gud? Dette er ikke trellens frykt, men barnets. Vi er redde for å såre vår himmelske Far.

Han som ga oss barnekåret, kalte oss til å gå ut og forkynne evangeliet for alle folkeslag. Når misjonsorganisasjonene mangler penger og arbeidet stagnerer mange steder, skyldes det kanskje vår mangel på gudsfrykt. Det vi kaller trygghet, er kanskje egentlig sløvhet.

Vi er kanskje få, men vi er samtidig priviligerte. Det står at Han har helliget oss – skilt oss ut fra verden og satt oss inn i sin tjeneste. Han har ingen andre han kan bruke.

Posted in Andakter | Leave a comment

Gud er Gud

10-08-16(Publisert i 2010)

”Gud er Gud om alle mann var døde, Gud er Gud om alle land lå øde,” synger vi i en kjent salme. I vår tid ser det ut til at mange ønsker å lage seg en gud som kan plasseres i baklomma dersom det skulle være nødvendig – en gud vi kan rope til i nød – en gud vi kan be til om hell og lykke – en gud vi kan forstå og forklare. Derfor er det mange som kan si at de tror på Gud, og kanskje de vil kalle seg kristne også, men kirker og bedehus holder de seg langt unna. Hvorfor? Det kan være mange grunner til det. Kanskje noen opplever at forsamlingen på hjemstedet er lite inkluderende. Eller det kan være maktmennesker som støter søkende mennesker bort. Selv om vi kan forklare og forstå, må vi ikke glemme at troslivet trenger fellesskap. Vi trenger noen å be sammen med og noen å samtale med. Vi trenger å høre kristen forkynnelse. Da vil vi også oppdage at Bibelen forteller om en Gud med stor G, en Gud uten forandring eller skiftende skygge, en Gud som er den samme om så alle mennesker skulle være utslettet.

I Salme 139,1-6+11-12 leser vi:

Herre, du ransaker meg og kjenner meg.
Om jeg sitter eller står, så vet du om det,
langt bortefra merker du mine tanker.
Om jeg går eller ligger, ser du det,
du kjenner alle mine veier.
Ja, før jeg har et ord på tungen,
vet du det, Herre, fullt og helt.
Bakfra og forfra omgir du meg,
du har lagt din hånd på meg.
Det er for underfullt til å skjønne,
det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.

Sier jeg: ”La mørket dekke meg
og lyset omkring meg bli til natt”,
så er ikke mørket mørkt for deg,
og natten er lys som dagen,
ja, mørket er som lyset.

Gud ransaker meg og kjenner meg og merker alle mine tanker. Det er en Gud jeg ikke kan rømme fra. For en som ikke tror, er dette en skremmende tekst. Men for den som har lært å lese salmene i Det gamle testamente i lys av evangeliet, er dette et budskap med trøst og oppmuntring.

Mange har prøvd å rømme fra Gud. De har sluttet å be, og Bibelen står ubrukt i hylla. Bedehus og kirke oppsøker de aldri. Men Gud er der likevel, og synder og svik er ikke skjult for Den Allmektige. Så kommer kanskje de vanskelige tankene i nattetimene. En ser tilbake med skam og framover med frykt. Det finnes ikke noe mørke som kan stenge Guds lys ute. Og selv om dette lyset først kommer for å avsløre – er Guds innerste ønske at det skal peke på Ham som er Lyset, Jesus Kristus – Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære Sannheten å kjenne!

Vi må i sannhet si at ”dette er for underfullt til å skjønne og så høyt at vi ikke kan fatte det”. Men så vet vi at dette er vårt eneste håp for tid og evighet!

”Høye hall og dype dal skal vike, jord og himmel falle skal tillike, hvert fjell, hver tinde skal brått forsvinne, men opp skal rinne, som solen skinne, Guds rike!

Posted in Andakter | Leave a comment

PETERS EKSAMEN

30-07-16Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!» Igjen, for annen gang, sier han: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær,» svarte Peter. Jesus sier: «Vær gjeter for sauene mine!» Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø sauene mine!» (Joh.21,15-17)

En eksamen er ofte en alvorlig sak for mange. Jeg husker for min egen del at jeg ofte gruet meg. Hadde jeg forberedt meg godt nok?

I dette avsnittet er det Peters tur. Han fikk et alvorlig spørsmål: «Elsker du meg?» Og Peter var ikke i tvil: «Du vet at jeg har det kjær!» Men spørsmålet kom igjen to ganger til. Peter skulle ikke slippe med et lettkjøpt svar. Han skulle tvinges til å granske dypt i sitt indre. «Er det sant det du sier?»

Han hadde jo ikke akkurat gitt bevis på det den mørke natten i øversteprestens gård da han bannet på at han ikke kjente Jesus. Jeg kan tenke meg at denne hendelsen står skremmende klar i Peters bevissthet når han nå er oppe til eksamen. Men fra dypet av hans sjel stiger likevel ropet: «Du vet alt, Herre. Du vet at jeg har deg kjær!»

Så har Peter gjennom sin eksamen lært to ting:

 1. Han hadde ingen andre han kunne gå til enn Guds Hellige, han som har det evige livs ord.
 2. Selv om han hadde sviktet, kunne han likevel bli brukt av Jesus.

På en vanlig skole er det av og til noen som stryker til eksamen. Da kan de gå om igjen og prøve på nytt neste år.

Denne muligheten har vi også i «nådeskolen» – og takk og lov for det! Det er likevel en avgjørende forskjell: Det er ikke en viss grad av prektighet og gode gjerninger som avgjør eksamensresultatet, for her kommer vi alle til kort. Vi trenger heller ikke bevise at vår kjærlighet til Jesus er sann og ekte. Grunnlaget vil alltid være Guds kjærlighet til oss. Han vil tilgi, og han vil bruke oss – på tross av våre svik og nederlag.

Posted in Andakter | Leave a comment