ETTERLYST:JESUS

For et år siden hadde Bjørn Eidsvåg en forestilling han kalte «Etterlyst:Jesus». Det er over 2000 år siden Jesus levde her på jord – i et land med en helt annen kultur enn vår. Da er det ikke underlig at denne mannen fra Nasaret blir oppfattet og tolket på ulike måter. Hvilken Jesus trenger vi i dag? Kanskje de fleste av oss har et svar, men vi gjør på en måte Jesus liten dersom vi kommer med ferdigtygde løsninger.

Jesus lar seg heller ikke plassere i våre tankebokser. Jeg tror det er mange i vår tid som etterlyser Jesus, men da må vi vokte oss for å presentere våre A4-løsninger. Også Bibelen lar oss bli kjent med ulike mennesker med forskjellige forutsetninger. Paulus opplevde en radikal omvendelse etter møtet med Jesus i det kraftige lyset. Bare Peter, Jakob og Johannes fikk se Guds herlighet. Røveren på korset fikk et direkte møte med Jesus kort tid før han døde på korset. På grunn av menneskefrykt kom Nikodemus til Jesus om natten. Det er liten grunn til å tro at Jesus har en annen strategi i 2018. Han lar seg finne av alle som søker ham.

Noen blir omvendt på et tradisjonelt bedehusmøte. Andre studerer Bibelen gjennom et langt liv før bitene faller på plass.

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply