EN FAST GRUNNVOLL

Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. (Hebr.13,8)

Flere teologistudenter har i det siste stått fram i media for å kunngjøre at korset ikke er så viktig for deres tro. Hva slags Jesus ønsker de da å formidle? Det er sant at Jesus er et stort forbilde og et ideal vi gjerne kan prøve å etterligne. Men den Jesus Messias vi møter i Bibelen, er framfor alt vår Frelser og Forsoner. Han er det Guds Lam som bærer bort vår synd. Uten forsoningen hadde vi fortsatt vært utestengt fra Guds rike.

Evangeliet er en gåte og et under som ingen fullt ut kan fatte. Tenk at vi ble utvalgt i Kristus før verden var til! Det er dette som gjør frelsen så grunnfast og helt av nåde.

Forfatteren av Hebreerbrevet minner om at vi ikke må glemme lederne i menigheten. Hvorfor er det så viktig? Fordi de levde av ordet om forsoningen og døde i troen på Jesus.

Vi lever i en verden der det er vanskelig å finne trygghet og stabilitet. Vi får kanskje helseproblemer, og mange av våre venner blir borte. Hvem skal vi da gå til?

Vi vet at alle ting tjener den til gode som elsker Gud, og han har ikke noe høyere ønske enn å være der for sine barn. Og når ting blir innviklet og vanskelig å forstå, skal vi huske at ikke engang dåren skal fare vill.

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply