VIL JESUS FINNE TROEN?

Kristent livssyn stuper på ny måling” kunne vi lese i en avis-overskrift for noen dager siden. Det er stadig færre nordmenn som kan identifisere seg med kristen tro og moral, og dette er en negativ utvikling som har vært registrert i mange tiår. I samme avis kunne vi lese at flere misjonsorganisasjoner opplever en dyp krise på grunn av nedgang i gaveinntektene. Medarbeidere blir oppsagt, og da frykter mange at dette blir en ond sirkel som svekker mulighetene til å nå ut med evangeliet. For å tegne et enda klarere bilde av den tida vi lever i, må vi også minne om at skolen bare i liten grad bidrar til å gjøre Bibelen kjent for elevene.

En slik utvikling kan skuffe oss, men den bør ikke overraske. Jesus sa for snart to tusen år siden: Når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? (Luk.18,8) Og Paulus skrev til sin unge venn Timoteus: Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. (1.Tim.4,1) Og han skriver videre: Det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret. (2.Tim.4,3)

Så er det nok lett å bli motløs. Men slik skulle det ikke være, for vi som tror, har fått barnekårets ånd! Det kan være fristende å pynte litt på budskapet og gjøre det rundere i kantene. Verden vil nok applaudere et slikt budskap, for da får de ”det som klør i øret”. Men da skapes det ingen sann tro.

I den åndelige verden kan vi ikke vedta at utviklingen skal ta en ny retning. Vi kan heller ikke leve på minnene om gårsdagens vekkelser. Hver generasjon må vinnes på ny, og det er alltid enkeltmennesker som må møte utfordringen fra Evangeliet. Det har alltid kostet kamp å krysse grenser, men vi kjemper aldri alene. Vi er med på en aksjon som Jesus har kalt oss til, og da tilhører vi vinnerlaget!

Men det er mulig å miste troen, og Guds ord sier altså at det kan skje. Jesus talte sterke ord om åndelig søvn, og det er nok flere Guds barn som har mistet livet i Gud ved å falle i søvn enn ved å falle i åpenbare synder. I lignelsen om brudgommen falt alle de ti jomfuene i søvn. Guds ord legger ikke skjul på at mange skal bli sløve og sovne i tiden før Jesu gjenkomst. Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Men det er like forferdelig en dag å falle ut av den levende Guds hender. La oss derfor rope ut med salmedikteren Landstad: Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste!

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply