GLEDEN OVERLEVER LYKKEN!

Glede og lykke er ikke det samme, selv om begge deler oppleves positivt. Lykken har ikke plass til lidelse og motgang. Derfor er det mange mennesker som aldri er lykkelige. Og de som av og til opplever lykke, vet at det er en flyktig og kortvarig tilstand. ”Kom til Jesus og bli lykkelig” er en oppfordring som ikke stammer fra Bibelen. Bibelen taler om glede, og det er en tilstand som egentlig ikke er avhengig av ytre kår. Det er denne sannheten Peter ønsker å formidle i sitt første brev: Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. (1.Pet.1,6-7)

Evangeliet kalles med rette ”det glade budskap”, og Bibelen sier også at glede er en frukt av troen på Jesus.

Vi nærmer oss jul, og gjeterne i Betlehem var de første som fikk høre om den nye gleden. Engelen sa: Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. (Luk.2,10-11)

Og i motsetning til lykken, er denne gleden evig og uforanderlig. Etter oppstandelsen var engelen der med den samme hilsen: Frykt ikke! Og kvinnene skyndte seg bort fra graven, redde, men jublende glade.

Vi som i dag har del i Jesu seier over død og grav, opplever nok at livet er omskiftelig. For Gud lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Men gleden kan ingen ta fra oss, for den har sin grunn i Jesus Kristus!

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply