VI ER GUDS BARN

Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. Vi får kalles Guds barn, og vi er det. Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke blitt åpenbaret hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er.(1.Joh.3,1-2)

Hva skjer når et menneske blir en kristen? Det er ikke slik at alt med et trylleslag blir himmelsk glede, at vi blir lykkelige, fri og sterke. Men mange kan vitne om at det skjedde noe i livet den dagen Jesus ble Herre: Livet fikk en ny retning – det vi ofte kaller ”omvendelse”.

Tenk deg at du går på en sti gjennom en mørk skog. Så møter du et menneske som viser vei. Det er like mørkt rundt deg, men nå har du fått en ny visshet om å nå fram til målet. Slik er det også med vandringen gjennom livet. Mørket og truslene rundt deg vil du kanskje aldri bli kvitt, og uroen og de vonde tankene som plager deg, vil du ikke klare å utrydde. Men på tross av dette har du som Guds barn fått en ny trygghet og en visshet om at løftene holder.

Gud bruker mennesker som ”veivisere”, og disse har en stor og nødvendig tjeneste i Guds rike. Det er ikke de store troshelter, men lydige hverdagskristne. Det står ikke mye om Filip i Bibelen, men det som står, er viktig: Filip traff Natanael og sa til ham: ”Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.” ”Kan det komme noe godt fra Nasaret?” sa Natanael. Filip svarte: ”Kom og se!” Etter denne dagen fikk livet en ny retning for Natanael. Han hadde møtt Guds kjærlighet og kunne kalle seg Guds barn.

Så kan alle som har tatt imot Jesus Kristus som Frelser, utbryte – enten troen er svak eller sterk, stabil eller vekslende: Jeg er Guds barn. Men jeg skal bli noe enda større, for en kristen har alltid det beste i vente!

This entry was posted in Andakter and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply