JESUS BER FOR SINE

02-03-16Guds motstander opptrer som en brølende løve – og han kler seg som en lysets engel. Han bruker ulike strategier når han vil svekke Guds barn:

– Lærestrid, splittelse, uenighet og sløvhet. Djevelen gnir seg i hendene når han registrerer at dette skjer i menigheten.
– Materialisme og pengekjærhet er kanskje det som i sterkest grad svekker åndskampen.
– «Har Gud virkelig sagt?» Djevelen trekker fram gamle knep når han vil lokke fram tvilen. Vi må ha full tillit til Guds ord dersom vi skal bevare frimodigheten.

Men – takk og lov – Jesus ble ikke uvirksom etter himmelfarten! Han sitter ved Guds høyre hånd. Og hva gjør han der? Han ber for oss!

Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. (Joh.17,9)

Jesu komme til verden og hans død og oppstandelse er et bevis på hans grenseløse kjærlighet til alle mennesker – også til «verden». Men han ber særlig for sine troende venner, for de er spesielt utsatt for djevelens fristelser. Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. (Hebr.7,24-25)

Det er en trygghet å vite at vi står på menneskers bønneliste, for Gud har knyttet store løfter til bønn og forbønn i Jesu navn. Men så er det nok så at vi av og til kan glemme. Da er det stort å vite at Jesus er den store forbederen som alltid vet hva vi trenger for å seire over ondskapens åndehær! Våre murer står alltid for hans øyne!

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply