HIMMELSK DØRÅPNER

17-03-16Åpne eller stengte dører er ofte brukt som bilder for å illustrere sannheter om Guds rike. Vi har hørt om vår egen hjertedør at den bare kan åpnes fra innsiden. Gud banker på og kaller til omvendelse, men han trenger seg aldri inn.

I Kolosserbrevet skriver også Paulus om en dør som må åpnes: Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium, det som jeg nå er i fengsel for. (Kol.4,3)

Som fange er Paulus bundet av lenker og bånd, men her ber han ikke om å bli satt fri. Han er framfor alt bundet av det oppdraget Herren har gitt ham – og alle som kaller seg Guds barn: Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler! Her har vi noe å lære om rett prioritering: Først Guds rike.

Også i vår tid er det mange dører som må åpnes for at Ordet skal nå inn til nye mennesker. Rent konkret vet vi at det mange steder er forbudt å forkynne Evangeliet. Så vet vi at dører likevel kan åpnes slik at mennesker kommer til tro på Jesus. Men det er kanskje vel så vanskelig i «den frie verden» i dag. Materialisme og velstand gjør at det ikke uten videre er lett å åpne en dør for Ordet. Derfor må vi be uavlatelig til Gud om visdom og utholdenhet, slik at forkynnelsen ved Den Hellige Ånds kraft kan skape tro og nytt liv!

Så må Herrens ord til menigheten i Filadelfia være til trøst og oppmuntring for alle som ønsker å stå i Hans tjeneste. Det blir sagt at de har liten kraft, men likevel får de et løfte som gir dem ny frimodighet: Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og du har holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn. (Åp.3,8)

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply