JE-SUS

En av elevene mine stilte meg følgende spørsmål: «Du lærer – kan vi dele Jesus?» Spørsmålet var stilt i en norsk-time, men det ga likevel grunn til ettertanke.

Kan vi dele Jesus? Kan vi godta noe av det han forkynte og forkaste resten? Det er ikke så få som mener at det er mulig. De fleste ser på Jesus som et politisk ideal og moralsk forbilde. Men mange snur ryggen til når de får høre at Jesus måtte dø på et kors for å sone våre synder. Og så kan vi med sorg registrere at det som har vært Kirkens holdning til samliv og eksteskap i 2000 år, blir forkastet fordi det ikke er politisk korrekt.

Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud! Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som stammer fra mennekelige overleveringer og grunnkreftene i verden og ikke fra Kristus. (Kol.2,6-8)

La oss ikke røre ved Jesu egne ord. Enten vi liker det eller ikke, må vi godta en Jesus som ikke er delt! Gjør vi det, skal vi sikkert få møte både motstand og forakt. Men en evig salighet skal bli vår! Må så Gud hjelpe oss alle så vi kan vinne fram!

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply