DEN SAMME TIL EVIG TID

01-05-16Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. (Hebr.13,8)

Søker vi blant himmelrommets myriader, vil vi aldri finne noen annen Frelser enn Guds enbårne Sønn! Og venter vi i tider og evigheter, vil fortsatt Jesus stå der som den eneste vei til frelse. Guds motstander vil prøve å lokke oss til å tvile på den ene vei til Gud – i toleransens navn. Og enkelte filosofer og teologer gjør sitt beste for å rive Skriften fra hverandre. Da skal vi holde fast på at Peters tale til rådsherrene og de eldste har samme gyldighet i dag: Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved. (Ap.gj.4,12)

Og vi som har tatt imot frelsen, kan være trygge på at det ikke finnes forandring eller skiftende skygge hos Jesus. Hans nåde er ny hver morgen! Så kan stormene rase rundt oss og sykdom, spott og skam prege livet. Ingen kan likevel skade den som er i Herrens hånd. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. (Jer.29,11)

Stor er din trofasthet, Herre og Fader, skiftende skygge når aldri din sti.                               Du er den samme, din miskunn er evig, slik som du var, skal du alltid forbli. Stor er din trofasthet, stor er din trofasthet, dag etter dag ga du nåde på ny. Himmelske hender gir alt jeg behøver. Trofaste Herre, hos deg har jeg ly.    
(Thomas Chisholm)     

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply