HØSTEN ER STOR

12-07-16Da han så folkemengden, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» (Matt.9,36-38)

Hva slags mennesker var det Jesus så i folkemengden? Vi leser at Jesus helbredet en kvinne som hadde hatt blødninger i tolv år, og han oppvekte fra døden synagogeforstanderens datter. To blinde i mengden ropte til Davids sønn at han måtte forbarme seg over dem, og Jesus ga dem synet tilbake.

Kanskje er det disse ytre hendelsene vi husker best fra Bibelen. Men Jesus så noe mye mer og noe som var langt mer alvorlig. Han så hvor forkomne og hjelpeløse de var – også på innsiden.

Det er ikke tilfeldig at Jesus bruker høsten som et bilde når han vil forklare sitt budskap. Høsttiden i Israel inntreffer i mai. Da modner kornet som en eksplosjon og må høstes nesten på dagen. Alle må gå mann av huse.

«Arbeiderne er få», sier Jesus, og da gjelder det en annen høst, høsten til Guds rike. Vi hører beretninger fra Asia og Afrika om tusener av mennesker som søker Gud og lengter etter å finne veien til frelse. Men arbeiderne er få. Også her hjemme er det mange som vet at det de mangler i sitt liv, er samfunn med Gud gjennom troen på Jesus. Men hvor er hyrdene?

Jesus ser også i dag ut over folkemengden. Rundt oss finnes det mennesker – kanskje i det skjulte – som er modne for å høre evangeliet. Guds Ånd drar dem. Men uten kristne som er villige til å være hyrder og veiledere, kommer de ikke videre.

På den store dagen må hvert enkelt mennesker stå til regnskap for sitt liv og sitt forhold til Jesus Kristus. Men vi som kaller oss hans etterfølgere, må ikke slå oss til ro. Vi må be høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Og vi må selv være villige til å gå når han kaller oss!

Derfor, gjetere, hør Herrens ord! Så sant jeg lever, sier Herren Gud: Sannelig, sauene mine er blitt til bytte og til føde for allslags villdyr, for de har ingen gjeter. Gjeterne mine spurte ikke etter sauene. De gjette seg selv, ikke sauene mine. Derfor, gjetere, hør Herrens ord! Så sier Herren Gud: Se, jeg kommer mot gjeterne og krever dem til regnskap for sauene mine. (Esek.34,7-10a)

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply