PETERS EKSAMEN

30-07-16Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!» Igjen, for annen gang, sier han: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær,» svarte Peter. Jesus sier: «Vær gjeter for sauene mine!» Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø sauene mine!» (Joh.21,15-17)

En eksamen er ofte en alvorlig sak for mange. Jeg husker for min egen del at jeg ofte gruet meg. Hadde jeg forberedt meg godt nok?

I dette avsnittet er det Peters tur. Han fikk et alvorlig spørsmål: «Elsker du meg?» Og Peter var ikke i tvil: «Du vet at jeg har det kjær!» Men spørsmålet kom igjen to ganger til. Peter skulle ikke slippe med et lettkjøpt svar. Han skulle tvinges til å granske dypt i sitt indre. «Er det sant det du sier?»

Han hadde jo ikke akkurat gitt bevis på det den mørke natten i øversteprestens gård da han bannet på at han ikke kjente Jesus. Jeg kan tenke meg at denne hendelsen står skremmende klar i Peters bevissthet når han nå er oppe til eksamen. Men fra dypet av hans sjel stiger likevel ropet: «Du vet alt, Herre. Du vet at jeg har deg kjær!»

Så har Peter gjennom sin eksamen lært to ting:

  1. Han hadde ingen andre han kunne gå til enn Guds Hellige, han som har det evige livs ord.
  2. Selv om han hadde sviktet, kunne han likevel bli brukt av Jesus.

På en vanlig skole er det av og til noen som stryker til eksamen. Da kan de gå om igjen og prøve på nytt neste år.

Denne muligheten har vi også i «nådeskolen» – og takk og lov for det! Det er likevel en avgjørende forskjell: Det er ikke en viss grad av prektighet og gode gjerninger som avgjør eksamensresultatet, for her kommer vi alle til kort. Vi trenger heller ikke bevise at vår kjærlighet til Jesus er sann og ekte. Grunnlaget vil alltid være Guds kjærlighet til oss. Han vil tilgi, og han vil bruke oss – på tross av våre svik og nederlag.

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply