FRI TIL Å TJENE

Da Guds folk var samlet på Sinai for å motta Herrens lov, fikk de først evangeliet: Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av trellehuset. (2.Mos.20,2)

Israelittene ble ført ut av Egypt som et samlet folk, så forskjellige de enn måtte være. Ingen ble avkrevd vandelsattest, og ingen måtte avlegge kunnskapsprøve. Gud berget dem ut av trellehuset fordi han elsket dem. Men på veien mot det lovede land møtte de prøvelser og fristelser av mange slag. Gud måtte beskytte sitt folk med portstolper og gjerder –  slik at de ikke forvillet seg bort fra hans nærhet. Derfor fikk Moses befaling om å risse inn Guds bud på de to steintavlene. Og da budene var kunngjort, sa Moses til folket: Vær ikke redde! Det er for å prøve dere Gud er kommet, og for at dere skal ha frykt for ham, så dere ikke synder. (2.Mos.20,20)

Jesus forkynner dette enda sterkere med sitt liv og sine ord. Han gikk til de utstøtte og hjelpeløse, og den som ropte ”Gud, vær meg synder nådig!”, gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Og gjennom sin død og oppstandelse gav Han oss adgang til nådens trone. Det er alltid her det må begynne!

Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen tvinge inn under trelldommens åk. (Gal.5,1) Den som tror at vi må prestere noe for å bli akseptert av Gud, tar skammelig feil. Ingen gode gjerninger, botsøvelser eller ofringer kan bringe oss nærmere Guds rike. Millioner av mennesker på kloden lever i konstant trelldom i sin leting etter en nådig gud.

Derfor må vil aldri bli trette av å forkynne Evangeliet, for det er et budskap som rimer dårlig med vår naturlige forstand: Her gjelder bare tro, virksom i kjærlighet. (Gal.5,6) Den som tror, er virkelig fri – fri til å tjene!

This entry was posted in Andakter and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply