BARE LAVE PRISER

Ja, dette var slagordet til en av de store dagligvarekjedene. Og budskapet var enkelt: Mens andre butikker kunne lokke med spesielle tilbud og bonuskort, var det her lave priser bestandig. Er det slik også i den åndelige verden? Mange religioner kan tilby sterke religiøse opplevelser. Men disse tilbudene er ofte knyttet til strenge bud og ritualer – slik som pilgrimsreiser, askese og ofringer. Troen på Jesus viser oss en helt annen virkelighet. Dette var det også viktig for Paulus å understreke. I sitt første brev til menigheten i Korint skriver han: Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med talekunst og visdom, for at ikke Kristi kors skal miste sin kraft. For ordet om korset er en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. (1.Kor.1,17-18)

Skuespilleren Mari Maurstad sa en gang at hun sjelden gikk i kirken, og Bibelen var heller ikke så viktig for henne. Da leste hun heller en roman av Dostojevski, for det gav henne en større religiøs opplevelse. Hva slags ”tilbud” kan vi da komme med når vi skal innby mennesker til Guds rike?

Ikke lykke, men glede.

Ikke helse, men frelse.

Ikke mange leveår, men evig liv.

Ikke gull og grønne skoger, men alt som tjener til det gode.

Ikke en religion, men en person!

Skulle vi da lage et enkelt slagord for Guds rike, måtte det bli BARE NÅDE.

Nåde. Er det en enkelt ord som vi lett slenger ut i tide og utide? Nei, enkelt er det ikke. Jesus måtte gjennom lidelse og død for å gi oss del i en frelse vi ikke hadde fortjent. Bare den som kjenner Guds hellighet og strenghet, har lært å sette pris på hans kjærlighet og nåde!

This entry was posted in Andakter and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply