TA VARE PÅ OPPDRAGET!

For Guds ansikt, han som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, som avla den gode bekjennelse for Pontius Pilatus, pålegger jeg deg: Ta vare på ditt oppdrag så det holdes rent og uangripelig helt til vår Herre Jesus Kristus kommer i herlighet. (1.Tim.6,13-14)

Du er unik, og du har evner og nådegaver som gjør at du egentlig er uerstattelig. Derfor skriver Paulus om ”ditt oppdrag” til sin unge venn Timoteus. Men Gud har det samme budskapet til deg og meg. Derfor har dette brevet fått plass i Bibelen. Allerede før vi kom inn i denne verden, hadde Gud klart et oppdrag som bare vi kunne utføre. Men dersom vi holder igjen og går våre egne veier, vil verden bli fattigere, og det vil du og jeg også.

I Kolosserbrevet leser vi om et brev som ble skrevet til menigheten i Laodikea. Men brevet ble mistet, og budskapet er derfor ukjent. I Åpenbaringsboka står det at Laodikea-menigheten verken var kald eller varm. Denne lunkne menigheten forstod ikke at de hadde fått et oppdrag. Derfor gikk brevet tapt, og det gjorde også oppdraget.

Vi vet lite om livet og framtida. Noen av oss kan bli rammet av sykdom eller ulykker, av arbeidsløshet, samlivsbrudd eller dødsfall i familien. Dersom det ytre svinner vekk, er det livsnødvendig at vi tar vare på skatten – det oppdraget Gud har gitt til oss – og bare til oss!

This entry was posted in Andakter and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply