VEIRYDDERE FOR JESUS

Johannes dro rundt i hele landet omkring Jordan og forkynte en omvendelsesdåp som gav tilgivelse for syndene, som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord:

En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! Hver dal skal fylles, hvert fjell og hver haug skal senkes. De krokete veier skal bli rette, de steinete stier jevne. Og alle mennesker skal se Guds frelse. (Luk.3,3-6)

Johannes hadde en enestående oppgave. Han skulle gå foran Jesus og rydde veien for hans gjerning. Bare Johannes har hatt dette spesielle kallet. Men likevel må denne veien stadig ryddes. Det første oppdraget de kristne fikk, var å gå ut med evangeliet til alle folkeslag. Og denne ordren står fortsatt ved lag. Men småstein, hauger og fjell må ryddes bort. Språkmuren var det første som måtte brytes når Guds ord skulle forkynnes i nye land. Ofte måtte misjonærene vente med tålmodighet, fordi en oversettelse i seg selv ikke var nok. For folkeslag med en helt annen kulturell bakgrunn måtte budskapet tolkes på nye måter for å bli forstått.

I dag vet vi at det er mange fysiske stengsler for Guds sendebud. Mange land stenger all kristen misjon ute. Men evangeliet må ut – og ”kjærlighet oppfinnsom gjør”! Radiobølgene retter ut de krokete veier, og vi vet at radiomisjon er blitt en velsignelse for millioner av mennesker i vår tid.

Og Herrens veiryddere arbeider i dag – ute og hjemme med dette ene mål: Å nå nye mennesker med evangeliet om Jesus!

Og så er det ikke verken språkbarrierer, kulturkollisjon eller stengte grenser som er den største hindring for Jesu vitner. Den sterkeste motstand finnes i mennesket selv.

Å erkjenne at jeg er en synder som trenger en Frelser, er ikke noe vi kan komme på ved hjelp av fornuft og tankearbeid. Bare Den Hellige Ånd kan overbevise om synd, rettferdighet og dom.

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply