KAST NOTEN TIL FANGST!

Jesus sa til Simon Peter: ”Legg ut på dypet og kast noten til fangst!” ”Mester,” svarte Simon, ”vi har strevd hele natten og ingenting fått. Men på ditt ord vil jeg kaste noten.” Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at noten holdt på å revne. De gav tegn til kameratene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa: ”Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.” For han og alle som var med ham, var slått av undring over den fangsten de hadde fått. Likedan var det med Sebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon: ”Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker.” Så rodde de i land, forlot alt og fulgte ham. (Luk.5,4-11)

I Bibelen leser vi om mange forskjellige mennesker som fikk Guds kall, og vi legger merke til at det aldri skjedde helt på samme måten. Men kallet er nødvendig. Hvem av oss ville våge å gå i egen kraft?

Frelseshistorien er vel en sammenhengende fortelling om Guds kall til svake og udugelige mennesker: Den svikefulle Jakob, Moses, som ikke kunne tale, David, som var den yngste i søskenflokken, Maria, den fattige og ulærde ungjenta, forfølgeren Paulus og Simon Peter – som altså sa om seg selv at han var en syndig mann. Det var Gud som kalte alle disse. Han bad ikke om dugelighet, men om lydighet! Og her ser vi evangeliet i et nøtteskall: I forhold til Gud er det ingen av oss som holder mål. Vi er syndere på vei mot fortapelsen. Men Jesus kom for å frelse, og selv den største synder finner nåde hos Gud. Den som vender seg til Jesus, vil alltid bli mottatt med åpne armer, uten fordømmelse. Denne sannhet må forkynnes, og Gud vil fortsette å kalle mennesker inn i sin tjeneste helt til oppdraget er fullført.

Har du fått et kall? Ja, alle er kalt til omvendelse og nytt liv. Men den som tar imot Jesus, blir også kalt til et liv i lydighet. Peter fikk apostelkall. For deg og meg er det andre oppgaver som venter. Det kan være besøkstjeneste, en lederoppgave i menigheten, eller kallet kan gjelde forbønn og givertjeneste. De fleste av oss må nøye oss med en ledelse som bare rekker noen skritt fram. Men det er nok. Gud ber oss om å legge ut på dypet og kaste noten til fangst! Og han som begynte en god gjerning i oss, vil også fullføre den – helt til Jesu Kristi dag!

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply