VÅPEN MED PINSEKRAFT

19-05-13Ta Åndens sverd, som er Guds ord. (Ef.6,17)

Jesus tar klart avstand fra fysisk maktbruk i kristendommens navn. Vi vet at da Jesus ble arrestert, ville Peter forsvare ham. Han tok sverdet og kuttet øret til øversteprestens tjener. Men Jesus sa til ham: ”Stikk sverdet på plass igjen, for den som griper til sverd, skal falle for sverd!”

Etterhvert er jeg blitt mer og mer i tvil om vår rett til å bruke paragrafer og lovverk for å fremme vår sak. I et demokratisk land skal vi selvsagt som kristne prege samfunnet på en positiv måte. For oss må Guds ord være en rettesnor for alt politisk arbeid. Det er både en rett og en plikt. Men vi må vokte oss så vi ikke setter inn maktapparatet i samfunnet for å holde på våre privilegier for enhver pris. ”Mitt rike er ikke av denne verden,” sa Jesus. ”Var mitt rike av denne verden, hadde mine menn kjempet for meg.”

Som soldater i Guds hær har vi fått et våpen av en helt annen kvalitet! Vi har en kamp mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. For å overvinne disse fiender, må vi bruke åndelige våpen. Her skriver Paulus at det er Guds ord som er Åndens sverd.

Sverdet kan være et forsvarsvåpen. Når mismot og tvil er i ferd med å kvele lovsangen, når djevelen vil så tvil om vårt Gudsforhold, da skal vi holde fram Ordet om Jesu blod som renser fra all synd. På samme måte kan Den Hellige Ånd minne oss om ord som kan bli til trøst og hjelp i vanskelige tider.

Det er pinse – en høytid som skal minne oss om den gaven Jesus etterlot oss etter himmelfarten. Han lot oss ikke bli igjen som hjelpeløse barn. Og i tiden mellom pinsedag og Jesu gjenkomst har han lovet at den tredje person i guddommen alltid vil være tilstede med trøst og oppmuntring. Den Hellige Ånd har gitt oss åndelige våpen. Og det åndelige sverdet er framfor alt et angrepsvåpen. ”For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd,” leser vi i Hebreerbrevet. Og i vår tjeneste som sjelevinnere er det viktig å være klar over at ingen andre våpen kan erstatte Ordet! Det er rett av vi er Kristi brev, og at verden legger nøye merke til våre gjerninger, men her er det vel slik at det ene skal være en følge av det andre. Våre liv skal streke under våre ord, men ingen kommer til tro dersom ordet ikke blir forkynt.

Samtidig må vi slå fast at Den Hellige Ånd ikke kan bruke et hvilket som helst ord. Den enkle bondegutten Hans Nielsen Hauge forkynte ordet med en merkelig kraft. Det var ingen stor talekunst eller teologisk lærdom, men hans prekener inneholdt Ordet om Jesus! Det manglet de liberale prester i hans samtid, og vi må erkjenne at det også i vår tid kan være viktige toner som er borte i forkynnelsen. Mennesketanker og menneskeord uten bibelsk fundament kan aldri bli et skarpt sverd som Ånden kan bruke.

Den åndelige kraft har nøye sammenheng med vår tillit til ordet som Guds ord. Vi må ha frimodighet til å stå fram og si: Så sier Herren! Det er Ordet som er en Guds kraft til frelse for hver den som tror!

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply