VALG FOR EVIGHETEN

22-07-13Det nærmer seg et nytt stortingsvalg. Og da kunne det kanskje være nærliggende å dvele litt ved våre små og store valg. Daglig må vi velge: Hva slags klær skal vi ha på oss? Hva skal vi ha til middag? Hvilken TV-kanal skal vi ha på i kveld? Og av og til vil valgene våre få større konsekvenser: Hva slags utdanning og hvilket yrke vil passe for meg? Hvem skal jeg dele livet med? Hvor skal jeg bosette meg? Og ett valg har evighetsbetydning: Hvilket forhold vil jeg ha til Gud og hans Sønn Jesus Kristus?

Guds ord forteller om mange valg, og israelittene måtte ofte velge. Da folket var i Sikem, sa Josva: Har dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene som fedrene deres dyrket bortenfor Storelven, eller gudene til amorittene som hadde det landet dere bor i. Jeg og min ætt, vi vil tjene Herren. (Josva 24,15)

Men dypest sett hadde alle våre valg – også omvendelsen – vært uten verdi dersom ikke Gud hadde valgt først. Og etter syndefallet står det at Herren angret at han hadde skapt menneskene på jorden. Han sa: ”Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, ja, ikke bare menneskene, men også feet og krypdyrene og fuglene under himmelen. For jeg angrer at jeg har skapt dem.” (1.Mos.6,7) Og Gud var i sin fulle rett til å velge slik, for ondskapen var stor på jorden.

Men takk og lov – Gud valgte nåde istedenfor rett! Noah bygde et alter, og da Gud kjente duften fra brennofferalteret, tenkte han med seg selv: ”Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskenes skyld; for menneskehjertets tanker er onde like fra ungdommen av. Aldri mer vil jeg drepe alt som lever, slik som jeg nå har gjort det.” (1.Mos.8,21)

Og Paulus gir uttrykk for det samme i sitt brev til romerne: Det finnes ikke èn som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke èn som er forstandig, ikke èn som søker Gud. — Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. (Rom.3,10-11+24)

Så blir alle våre valg et tilsvar til Guds nåde: Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. (1.Joh.4,10)

Gud velger deg, for du er elsket!

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply