DET NYE ER BLITT TIL

05-08-13Enkelte hendelser i livet markerer begynnelsen på noe nytt:

  • Fødsel: Etter ni måneder i mors mage, begynner livet i en ny og ukjent verden.
  • Utdanning og yrke: Livet som voksen innebærer også ansvar og selvstendighet. En ny fase begynner når båndene til barndomshjemmet gradvis løses opp.
  • Forelskelse og ekteskap: Når singellivet tar slutt, betyr det for mange at tilværelsen blir totalt omsnudd.
  • Barn og barnebarn: Det å få etterkommere, er kanskje noe av det største et menneske kan oppleve, men også det som skaper størst forandring i livet.
  • Flytting: Den som bryter opp og forlater det kjente og kjære for å slå seg ned på et nytt og fremmed bosted, kan oppleve både spenning og usikkerhet. Man må etterhvert knytte seg til nye naboer og venner og bli kjent med en ny arbeidsplass.

Den største forandringen et menneske kan oppleve, ligger likevel på et helt annet plan: Den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! (2.Kor.5,17)

Det var ikke uten grunn at Jesus sa til Nikodemus at den som vil se Guds rike, må bli født på ny. Det å bli kristen, betyr ikke bare at tanker og meninger forandres. En omvendelse er innledningen til et helt nytt liv. Vi kan få del i en himmelsk salighet allerede her og nå! Men likevel venter vi. Vi venter på det fullkomne som Guds ord gir oss løfter om: Døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen, sa: ”Se, jeg gjør alle ting nye”. (Joh.Åp.21,4-5)

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply