TRO ER Å KJENNE SANNHETEN

En humanetiker skrev nylig på facebook om hvor godt det var å slippe avhengigheten av et filosofisk eller religiøst system. Hun kjente seg fri, og mente det var viktig å få fram det gode i alle mennesker.

 

Fra èn side sett har hun rett. Mange religioner og livssyn har holdt – og holder – mennesker i trelldom på grunn av krav til spesielle riter og offerhandlinger, og ofte strenge krav til en bestemt livsførsel.

Hun tar likevel feil dersom hun putter kristen tro opp i ”sekken” religiøse system. Det var jo nettopp holdningen til jødenes religiøse praksis som gjorde at Jesus ble motarbeidet og hatet. De mennesker som kom til tro på Jesus, opplevde at en tung bør ble løftet av. Slik er det også i dag: Å tro er å kjenne ham som er veien, sannheten og livet!

Jesus sa til de jødene som var kommet til tro på ham: ”Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri”. (Joh.8,31-32)

Det humanetikere og ateister ikke vil innrømme, er at de selv er bundet av et filosofisk system: De tror på mennesket, og på denne tro bygger de sitt liv. Med en slik livsinnstilling kan mye godt gjøres for andre, men før eller siden vil alle møte ”veggen” – fordi det mangler en dimensjon i livet.

Men tilbake til samtalen med jødene, for her talte Jesus til mennesker som hadde kommet til tro på ham. Er det virkelig mulig å tro på Jesus uten å være en sann disippel? Hva hadde Jesus sagt om han hadde møtt oss i dag?

Det finnes mange med kristen kunnskap som fortsatt gir sin tilslutning til barnelærdommen. Det er et godt grunnlag, men det er ikke alltid nok. Når det kommer til det personlige plan, er det mange som trekker seg tilbake. Kunnskap er viktig, men kjennskap er avgjørende!

Så er ikke kristen tro et teoretisk system som vi skal forstå eller mestre. Jesus kom med nåde istedenfor krav – det er det sentrale i hans budskap til oss!

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply