NÅDENS VANN

Jesu første under skjedde i et bryllup i Kana. Jesus befalte at de skulle fylle seks steinkar med vann, og dette vannet ble forvandlet til vin. Underet må ha gjort et uutslettelig inntrykk på vertskap og gjester. Det er likevel et større under som skjer når Den hellige ånd gjør dåpen til en nådekilde, slik at hver den som tror på Jesus, har del i det evige livet.

Og her møter vi det klareste uttrykk for Evangeliet: Det handler ikke først og fremst om å forstå, for da hadde vi alle kommet til kort, både små og store, lærde og ulærde. Troen er en ufattelig gave. Slik som Jesus forvandlet vanlig vann til god vin da han var fysisk tilstede, blir vannet i dåpen noe helt nytt når det knyttes til Guds løfter. For dersom vannet var uten Guds ord, da ble vannet bare vann og ingen dåp. Men med Guds ord er det en dåp, det er det badet som gjenføder og fornyer ved Den hellige ånd. (Tit. 3,5b)

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde (1.Pet. 1,3)

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply