MISMOT ELLER NY GLØD?

24-04-13Først noen fakta:

-Danmark: Undersøkelse viser at 7 av 10 dansker tror at døden er den endelige slutt. Og bare 16 % i Danmark tror at vi skal møte Gud etter døden.

-Sverige: Andelen troende svensker har sunket dramatisk i løpet av få år. Og nå har Sveriges Radio åpnet for ateistiske andakter der det blir forkynt at Gud ikke finnes.

-Norge: Markert nedgang i oppslutningen om kirkelige gudstjenester. Og optimisten Jens Petter Jørgensen uttaler at det er ”kladdeføre” i mange forsamlinger over hele landet.

Hvordan skal vi forholde oss til dette?

  1. Vi må erkjenne den profetiske kraften i Jesu forkynnelse. For han sa: Når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? (Luk.18,8)

Men Guds ord har vist oss at dommen kan utsettes, for Guds egentlige vilje er at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne!

  1. Guds folk må ikke bli hengende etter på veien, for Gud er avhengig av villige etterfølgere dersom hans oppdrag skal fullføres.

I Jonas bok leser vi at i storbyen Ninive var det mer enn tolv ganger ti tusen mennesker som ikke visste forskjell på høyre og venstre. Gud sa til Jona at han skulle gå til Ninive og rope ut over byen at ondskapen deres hadde steget opp for hans ansikt. Gud reagerte ikke på ondskapen og vantroen med skuffelse og resignasjon, men med aktiv handling. Men han var avhengig av lydighet. Og da Jona først rømte fra Gud for å slippe unna, ble han kalt av Gud for andre gang. Nå gikk Jona inn i byen og fortalte at storbyen skulle bli ødelagt i løpet av førti dager. Da trodde folket i Ninive på Gud. (Jona 3,5)

Det er ingen grunn til å tro at det står bedre til med det skandinaviske folket i 2013 enn det gjorde med innbyggerne i Ninive for mer enn 2600 år siden. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi ber Herren drive ut arbeidere til sin høst! Nå gjelder det at neste generasjon må bli vunnet for Jesus!

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply