MER ENN ALT!

Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. (Ef.3,20)

I den gamle oversettelsen står det kanskje enda sterkere: Han som kan gjøre mer enn alt. Vi tror og bekjenner at Gud har all makt. Han har skapt alt og vil fortsette å skape så lenge himmel og jord består. Vi tror også at Jesus hadde makt over sykdom og onde ånder og at naturlovene ikke var noen hindring for hans undergjerninger. Og Jesus er evig og alltid den samme. Også i dag har vi som troende adgang til Gudsrikets krefter.

Men av og til kan denne troen settes på prøve. Hvor mange har ikke bedt den samme bønnen i årevis uten å erfare at Gud svarer. Så er det likevel noen som kan vitne om at Guds ”nei” senere ble til et bedre ”ja”! For Gud kan gjøre mer enn alt, han kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Det er kun vantroen som kan sette grenser for hans makt.

Vi kan være sikre på at Gud ikke vil holde tilbake sine gaver, og Han gir alltid rikelig. Da kan vi utbryte sammen med salmisten – selv om de ytre forutsetningene av og til gjør oss mismodige – Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. (Salme 23,5)

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply