MELKEMAT PÅ MENYEN

MELKEMAT PÅ MENYEN
Guds ord er flere steder i Bibelen sammenlignet med mat, og med et slikt bilde blir det lettere for oss å forstå hvorfor vi trenger åndelig næring. Vi må ta med oss noen linjer fra Hebreerbrevet, kap.5, vers 12-14:
Etter så lang tid burde dere selv være lærere;                                                      men dere trenger noen som på ny kan lære dere                                                 de første og grunnleggende ting i Guds ord.                                                      Dere må ha melk, og ikke fast føde.                                                                       For den som får melk, mangler innsikt i budskapet                                              om rettferdighet; han er umoden.                                                                       Men den faste føde er for de modne,                                                                     for dem som ved å bruke sine sanser                                                                     har øvd dem opp til å skille mellom godt og ondt.
Vi vet at et nyfødt menneskebarn lever av melk, ja, bare av melk. Og etterhvert blir kostholdet gradvis lagt om, slik at barnet også kan ta til seg mat. Men gjennom hele livet bør melk være en viktig del av kosten. Melk inneholder vitaminer og næringsstoffer som er livsnødvendige for kroppen vår. Jeg tror vi kunne overleve temmelig lenge dersom vi bare hadde melk. Kanskje vi til og med kunne bli mette. Men framfor alt tror jeg vi ville bli matleie. Er det vanskelig å se hvor jeg vil med dette? Forkynnelsen i våre sammenhenger kan lett bli veldig ensidig, og det skyldes nok at vi som regel taler til mennesker med helt ulik bakgrunn. Og vet vi at det finnes ett eneste menneske i salen som ikke er frelst, da er det vår plikt å servere melk. Med åndelig melk mener Hebreerbrevets forfatter de helt grunnleggende sannheter om omvendelse og tro på Jesu forsoningsverk. Og egentlig må dette alltid være med. Også som voksne drikker vi melk til frokost og kvelds. Den daglige omvendelse er nødvendig om vi skal overleve som kristne. Men det er en alvorlig utvikling dersom den faste føde blir mangelvare i våre forsamlinger og menigheter. Jeg har vært med på møteuker der talerne kun har ett tema: ”Du må vende om og bli frelst. Jesus har gjort alt. Du skal bare tro.” Dette er et fantastisk budskap som mange flere skulle ha hørt. Men kveld etter kveld var det bare den lille flokk som møtte opp, trofaste kristne med utallige møteuker bak seg. Noen sluttet å komme. De lengtet etter fast føde, men den kom ikke.      Vi skal legge bak oss det vi først lærte om Kristus, og søke å nå fram til modenhet, står det videre i Hebreerbrevet. Vi vil ikke på ny legge grunnvollen og tale om omvendelse fra døde gjerninger og om tro på Gud. (Hebr.6,1)
Som gjenfødte kristne har vi ryggen fri! Jesus har frelst oss, og vi har vendt oss om fra det livet vi levde før. Vi har fått del i evighetslivet, og Gud har allerede satt oss i himmelen sammen med Jesus. Det er den Sannheten verden ikke kan fatte. Men nettopp derfor trenger vi utfordringer! Som Guds barn trenger vi veiledning og lys så vi kan finne ut hva Gud vil med livet vårt. ”Dere skal være fullkomne,” sier Guds ord. Og her er det ikke Lovens strenge tale vi møter. Det er en befaling som er gitt med evangeliet og nåden som bakgrunn!

Guds ord er flere steder i Bibelen sammenlignet med mat, og med et slikt bilde blir det lettere for oss å forstå hvorfor vi trenger åndelig næring. Vi må ta med oss noen linjer fra Hebreerbrevet, kap.5, vers 12-14:

Etter så lang tid burde dere selv være lærere;
men dere trenger noen som på ny kan lære dere
de første og grunnleggende ting i Guds ord.
Dere må ha melk, og ikke fast føde.
For den som får melk, mangler innsikt i budskapet
om rettferdighet; han er umoden.
Men den faste føde er for de modne,
for dem som ved å bruke sine sanser
har øvd dem opp til å skille mellom godt og ondt.

20100709Vi vet at et nyfødt menneskebarn lever av melk, ja, bare av melk. Og etterhvert blir kostholdet gradvis lagt om, slik at barnet også kan ta til seg mat. Men gjennom hele livet bør melk være en viktig del av kosten. Melk inneholder vitaminer og næringsstoffer som er livsnødvendige for kroppen vår. Jeg tror vi kunne overleve temmelig lenge dersom vi bare hadde melk. Kanskje vi til og med kunne bli mette. Men framfor alt tror jeg vi ville bli matleie. Er det vanskelig å se hvor jeg vil med dette? Forkynnelsen i våre sammenhenger kan lett bli veldig ensidig, og det skyldes nok at vi som regel taler til mennesker med helt ulik bakgrunn. Og vet vi at det finnes ett eneste menneske i salen som ikke er frelst, da er det vår plikt å servere melk. Med åndelig melk mener Hebreerbrevets forfatter de helt grunnleggende sannheter om omvendelse og tro på Jesu forsoningsverk. Og egentlig må dette alltid være med. Også som voksne drikker vi melk til frokost og kvelds. Den daglige omvendelse er nødvendig om vi skal overleve som kristne. Men det er en alvorlig utvikling dersom den faste føde blir mangelvare i våre forsamlinger og menigheter. Jeg har vært med på møteuker der talerne kun har ett tema: ”Du må vende om og bli frelst. Jesus har gjort alt. Du skal bare tro.” Dette er et fantastisk budskap som mange flere skulle ha hørt. Men kveld etter kveld var det bare den lille flokk som møtte opp, trofaste kristne med utallige møteuker bak seg. Noen sluttet å komme. De lengtet etter fast føde, men den kom ikke. Vi skal legge bak oss det vi først lærte om Kristus, og søke å nå fram til modenhet, står det videre i Hebreerbrevet. Vi vil ikke på ny legge grunnvollen og tale om omvendelse fra døde gjerninger og om tro på Gud. (Hebr.6,1)

Som gjenfødte kristne har vi ryggen fri! Jesus har frelst oss, og vi har vendt oss om fra det livet vi levde før. Vi har fått del i evighetslivet, og Gud har allerede satt oss i himmelen sammen med Jesus. Det er den Sannheten verden ikke kan fatte. Men nettopp derfor trenger vi utfordringer! Som Guds barn trenger vi veiledning og lys så vi kan finne ut hva Gud vil med livet vårt. ”Dere skal være fullkomne,” sier Guds ord. Og her er det ikke Lovens strenge tale vi møter. Det er en befaling som er gitt med evangeliet og nåden som bakgrunn!

This entry was posted in Andakter and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply