5

5
Da skal himmelriket være likt ti brudepiker som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. For de uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. De kloke tok med olje på kannene sine sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de søvninge og sovnet alle sammen. Men ved midnatt lød et rop: ”Brudgommen kommer! Gå og møt ham!” Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene sine i stand. Men de uforstandige sa til de kloke: ”La oss få litt av oljen deres, for lampene våre slokner.” ”Nei”, svarte de kloke, ”det blir ikke nok både til oss og dere; gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!” Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var ferdige, gikk sammen med ham inn til bryllupet; og døren ble stengt. Senere kom de andre brudepikene og sa: ”Herre, herre, lukk opp for oss!” Men han svarte: ”Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.” Våk derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen. (Matt.25,1-13)
1. Alle brudepikene hadde gått ut for å møte brudgommen. Det alvorlige er at denne lignelsen ikke handler om hedninger eller ateister, men om de troende – om Kirken.
2. Alle sovnet. Så lenge vi er i denne verden, er det tusen ting som vil fange oppmerksomheten og dra oss bort fra Jesus. Vi står alle i fare for å bli sløve.
3. Så lenge vi eier Den Hellige Ånd i troen på Jesus, blir vi ikke forkastet – selv om vi i perioder skulle sovne.
4. Fem fikk være med inn til festen. Fem ble stående utenfor en stengt dør. En alvorlig preken til oss som i dag kaller oss kristne. Er det ikke slik at vi alle regner oss som ”kloke” – mens mange andre er ”navnekristne”? Her må vi ikke ta feil – det er vår stilling i evigheten som står på spill!
5. Alle må sørge for sin egen ”olje”. Det er en velsignelse å komme fra et kristent hjem og ha trofaste forbedere. Men når ropet lyder, er alt nakent og bart for Hans åsyn. Om du ikke på den dagen lever i troen på Jesus, vil inngangen til Guds rike være stengt i all evighet.
I dag er nådens tid.

20100714Da skal himmelriket være likt ti brudepiker som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. For de uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. De kloke tok med olje på kannene sine sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de søvninge og sovnet alle sammen. Men ved midnatt lød et rop: ”Brudgommen kommer! Gå og møt ham!” Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene sine i stand. Men de uforstandige sa til de kloke: ”La oss få litt av oljen deres, for lampene våre slokner.” ”Nei”, svarte de kloke, ”det blir ikke nok både til oss og dere; gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!” Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var ferdige, gikk sammen med ham inn til bryllupet; og døren ble stengt. Senere kom de andre brudepikene og sa: ”Herre, herre, lukk opp for oss!” Men han svarte: ”Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.” Våk derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen. (Matt.25,1-13)

1. Alle brudepikene hadde gått ut for å møte brudgommen. Det alvorlige er at denne lignelsen ikke handler om hedninger eller ateister, men om de troende – om Kirken.

2. Alle sovnet. Så lenge vi er i denne verden, er det tusen ting som vil fange oppmerksomheten og dra oss bort fra Jesus. Vi står alle i fare for å bli sløve.

3. Så lenge vi eier Den Hellige Ånd i troen på Jesus, blir vi ikke forkastet – selv om vi i perioder skulle sovne.

4. Fem fikk være med inn til festen. Fem ble stående utenfor en stengt dør. En alvorlig preken til oss som i dag kaller oss kristne. Er det ikke slik at vi alle regner oss som ”kloke” – mens mange andre er ”navnekristne”? Her må vi ikke ta feil – det er vår stilling i evigheten som står på spill!

5. Alle må sørge for sin egen ”olje”. Det er en velsignelse å komme fra et kristent hjem og ha trofaste forbedere. Men når ropet lyder, er alt nakent og bart for Hans åsyn. Om du ikke på den dagen lever i troen på Jesus, vil inngangen til Guds rike være stengt i all evighet.

I dag er nådens tid.

This entry was posted in Andakter and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply