JESUS-TROENDE

Èn av de som leser disse andaktene, har skrevet på profilen: Trosretning – Jesus-troende. Det er befriende å lese en slik bekjennelse! Ofte må vi dessverre gi Bjarte Leithaug rett når han skal beskrive kristen-Norge: Det var en mann som ikke visste hva han skulle velge, for i avisene var det side opp og side ned med møteannonser – det var ”pinsevenner, frie venner, frikirke, metodister, blå kors og samemisjon. Det var katolikker, protestanter, reformerte, sambandet og indre og ytre misjon.” Han stakk like godt innom alle møtene og la merke til at alle brukte Bibelen, og alle hevdet at det var de som tolket Guds ord rett.

Selv om vi vet at det finnes mye godt samarbeid og ekte enhet, er det ikke slik vi blir oppfattet av mennesker som står utenfor. Og leserinnlegg og debatter i dagspressen er bare med på å forsterke inntrykket av en Kirke i strid med seg selv.

Visst er det viktig å stå for en teologi som samsvarer med Guds ord, og mange nye kirkesamfunn og organisasjoner oppstod på grunn av teologisk uenighet. I ettertid kan vi se at dette kunne føre til åndelig fornyelse og vekst – men ikke alltid! Trangen til makt kan aldri legitimere dannelsen av nye forsamlinger og kirker. Ydmykhet er en viktig egenskap i Guds rike. Der hvor Skriften er uklar, må vi være åpne for at det finnes ulike tolkninger. For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis, skrev Paulus til menigheten i Korint. (1.Kor.13,10) Han advarte også menigheten mot stridigheter. For der var det ”noen som holdt seg til Paulus, andre til Apollos eller Kefas.”

Det er i medgangstider vi finner den beste grobunn for partier og splittelse. I land og områder med forfølgelse søker de kristne sammen. Vi ser at teologiske skillelinjer kommer i bakgrunnen, og menighetene har den samme enkle bekjennelse som de første kristne:        Jesus Kristus er Herre!

Og når det røyner på i vårt eget liv med motgang, sykdom og sorg, kan vi ikke annet enn å bønnfalle Herren om trøst og redning: Kyrie Eleison – Herre, forbarm deg! ”Da blir det smått det som før syntes stort”. Da står vi igjen med Evangeliet – det ordet som forener kristne fra alle kirkesamfunn og organisasjoner: Vi skal få rettferdigheten tilregnet når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde, han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud. (Rom.4,24-25)

This entry was posted in Andakter and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply