EN NY ÅND I EN NY PAKT

Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden. Jeg lar dere få min Ånd inne i dere, og gjøre det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem. (Esek.36,26-27)

Før Jesus kom, var det bare noen få utvalgte som fikk Den Hellige Ånd. Josef, Moses og David var noen av disse. Men Esekiel og de andre profetene gav bud om en ny tid. Den nye pakt er ikke bare en kosmetisk forbedring av den gamle. Med Jesus var det noe grensesprengende nytt som brøt inn i vår verden. Det skulle bli en åndelig gjenreisning!

50 dager etter Jesu oppstandelse og 10 dager etter himmelfarten ble profetens ord oppfylt.

Det er ingen tilfeldighet at det er Esekiel som kommer med denne profetien. Han kjenner ritualene i templet, selv om han aldri selv får tjene der. Bortført til Babylon får han en spesiell prestetjeneste. Han forkynner Guds dom til et folk som har vendt seg bort. Men han proklamerer også at en ny dag skal komme – en dag med frelse og nytt liv.

Til Nikodemus sa Jesus – mange år senere: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. (Joh.3,5) Her burde det ha ringt en klokke, for Nikodemus kjente de gamle skriftene. Bare den som har fått en ny ånd, har del i Guds rike. Evangeliet er at dette riket er nær i troen på Jesus og at det nye hjertet og den nye ånd blir gitt som en gave til Jesu etterfølgere!

This entry was posted in Andakter and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply