JESUS – JA, HAN ALENE!

JESUS – JA, HAN ALENE!
Da jeg besøkte Israel for noen år siden, tittet jeg ut av vinduet på hotellrommet den første natta. Og der fikk jeg se en halvmåne og en stor stjerne, symbolene til de to største religionene i Midt-Østen. Og det mangler så visst ikke tro og overbevisning: Muslimene med sin halvmåne bøyer seg for sin menneskeskapte gud uten å eie visshet om sin evige skjebne. Og jødene, som ber til den eneste sanne Gud, famler også i blinde fordi de har forkastet Jesus Messias. Og så ser vi at disse to gruppene står mot hverandre og er årsak til stengte grenser og alvorlige terrorhandlinger. Men midt i denne verden av strid og håpløshet finnes en liten gruppe mennesker som kan gi håp om fred og forsoning – forsoning mellom fiender og forsoning mellom mennesker og Gud! Freds- og forsoningsbevegelsen Musalaha ledes av den kristne palestineren Salim Munayer. Denne organisasjonen samler grupper med like mange messianske jøder og kristne palestinere. Målet er at de skal holde fast på vennskapet med folk fra ”den andre siden” og bli styrket i troen på Jesus. Politikere og andre eksperter ser på forsoning i dette området som en utopi. Men når vi ser på det Musalaha har oppnådd siden starten i 1990, ser vi konturene av noe stort. Når Jesus får slippe til, kan underet skje!
Her hjemme er situasjonen en helt annen. Religiøs tro ser ut til å ha sluppet taket på det store flertallet. En grenseløs toleranse har nærmest fått guddommelig status. Både skole og samfunn skal være livssynsnøytrale, får vi høre. Som om det var mulig. Samtidig ser vi at en del ”kristen-kjendiser” står fram og ”gravlegger” fortapelsen.
Her må vi som troens folk være listige som slanger og enfoldige som duer. Det bibelske budskapet om den eneste veien til forsoning og frelse står fast, og det må vi forkynne med frimodighet. Også Paulus kjente til at mange ønsket å forfalske evangeliet. Derfor sendte han følgende hilsen til sin unge venn Timoteus: Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus, skal bli forfulgt. Men onde mennesker og svindlere vil gå fra vondt til verre. De fører vill og farer vill. Men du skal holde fast ved det du har lært og er blitt overbevist om; du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra barndommen har du kjent de hellige skrifter, de som kan gi deg visdom som leder til frelse ved troen på Kristus Jesus. (2.Tim.3,12-15)
Så er det Jesus – og Han alene – som kan skape tro og forsoning, blant jøder, palestinere – og nordmenn.

20101105Da jeg besøkte Israel for noen år siden, tittet jeg ut av vinduet på hotellrommet den første natta. Og der fikk jeg se en halvmåne og en stor stjerne, symbolene til de to største religionene i Midt-Østen. Og det mangler så visst ikke tro og overbevisning: Muslimene med sin halvmåne bøyer seg for sin menneskeskapte gud uten å eie visshet om sin evige skjebne. Og jødene, som ber til den eneste sanne Gud, famler også i blinde fordi de har forkastet Jesus Messias. Og så ser vi at disse to gruppene står mot hverandre og er årsak til stengte grenser og alvorlige terrorhandlinger. Men midt i denne verden av strid og håpløshet finnes en liten gruppe mennesker som kan gi håp om fred og forsoning – forsoning mellom fiender og forsoning mellom mennesker og Gud! Freds- og forsoningsbevegelsen Musalaha ledes av den kristne palestineren Salim Munayer. Denne organisasjonen samler grupper med like mange messianske jøder og kristne palestinere. Målet er at de skal holde fast på vennskapet med folk fra ”den andre siden” og bli styrket i troen på Jesus. Politikere og andre eksperter ser på forsoning i dette området som en utopi. Men når vi ser på det Musalaha har oppnådd siden starten i 1990, ser vi konturene av noe stort. Når Jesus får slippe til, kan underet skje!

Her hjemme er situasjonen en helt annen. Religiøs tro ser ut til å ha sluppet taket på det store flertallet. En grenseløs toleranse har nærmest fått guddommelig status. Både skole og samfunn skal være livssynsnøytrale, får vi høre. Som om det var mulig. Samtidig ser vi at en del ”kristen-kjendiser” står fram og ”gravlegger” fortapelsen.

Her må vi som troens folk være listige som slanger og enfoldige som duer. Det bibelske budskapet om den eneste veien til forsoning og frelse står fast, og det må vi forkynne med frimodighet. Også Paulus kjente til at mange ønsket å forfalske evangeliet. Derfor sendte han følgende hilsen til sin unge venn Timoteus: Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus, skal bli forfulgt. Men onde mennesker og svindlere vil gå fra vondt til verre. De fører vill og farer vill. Men du skal holde fast ved det du har lært og er blitt overbevist om; du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra barndommen har du kjent de hellige skrifter, de som kan gi deg visdom som leder til frelse ved troen på Kristus Jesus. (2.Tim.3,12-15)

Så er det Jesus – og Han alene – som kan skape tro og forsoning, blant jøder, palestinere – og nordmenn.

 
This entry was posted in Andakter and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply