FRELSENS HJELM

Ta frelsens hjelm.(Ef.6,17)

Skal vi kunne stå oss mot djevelens angrep, er det nødvendig å ta på Guds fulle rustning, og vi skulle bli et lett bytte for fienden om vi glemte å bruke hjelmen!

Hjelmen dekker den delen av vår kropp som styrer nervesysten, hormonproduksjon og sanseapparat. Hjernen rommer egentlig en fantastisk datamaskin der all tankevirksomhet begynner og alle minner lagres. En hjerneskade kan derfor legge et liv i ruiner. Blir hjernen rammet av et slag eller et skudd, kan det i verste fall føre til døden. En soldat må framfor alt beskytte hodet. Men en solid hjelm kan han med større mot gå fram i striden for å knekke sin motstander.

I dag utkjempes et stort slag mellom Guds soldater og ondskapens åndehær. Det vi kaller åndskampen, står om tanken i første rekke. Det alvorlige er at striden foregår langt inn i våre menigheter og forsamlinger. Det er ikke noe nytt fenomen. Også i 2.Korinterbrev beskriver Paulus de åndelige våpen: For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. (2.Kor.10,4-5) Paulus er bekymret for menigheten i Korint, og han minner om at den første synd ble unnfanget med en tanke. Han skriver: Jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. (2.Kor.11,3)

Det er frelsens hjelm vi må bruke. Den mest dyrebare tanke vi må holde fast på, er den frelse vi eier i Kristus. Det vil alltid være en dårskap for verden, noe ubegripelig for vår forstand. Paulus skriver at vi skal ha håpet om frelse som hjelm. Gud ønsker altså at soldaten i den åndelige hær skal være beskyttet mot mismot og fortvilelse. Vi skal vite at det går mot seier for Kristi hær! Som den siste skal Herren stå fram på støvet.

Vi har alle slags planer og forhåpninger for dette livet, og altfor ofte må vi som Guds barn bekjenne at Hans rike ikke er det første vi søker. Vi er ikke alltid i stand til å kjenne betydningen og kraften av frelsens håp. Gud må kanskje sende oss motgang og lidelse. Vi trenger av og til en påminnelse om livets forgjengelighet. I hele Skriften finner vi da ikke noe som kan trøste oss mer en de ord som taler om en evig salighet hjemme hos Gud.

Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Det er en kristen tanke som vi må holde fast på under alle forhold. Med frelsens hjelm på, vet vi at verken nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd kan skille oss fra Kristi kjærlighet. For i alt dette vinner vi full seier ved ham som har elsket oss!

This entry was posted in Andakter and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply