ER DU PAPIRLØS?

20110204De siste ukene har saken om Maria Amelie fått bred plass i alle massemedia. Hun er en av de mange ”papirløse” innvandrere i Norge – og måtte derfor sendes ut av landet. Mennesker uten gyldig statsborgerskap har verken rett til opphold eller arbeid. De fleste av oss er stolte av vår tilhørighet til fedrelandet, og et norsk pass vil også gi oss beskyttelse dersom vi kommer ut for vanskeligheter i andre land. Men som Jesu etterfølgere er vi samtidig borgere av et land uten grenser:

Vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi Herren Jesus Kristus som frelser. (Fil.3,20)

Og som Paulus skriver i brevet til efeserne: Altså er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og tilhører Guds familie. (Ef.2,19)

På den siste dagen vil mange komme og banke på porten og vise til sine gode gjerninger og varme tanker, men de vil bli avvist fordi de er ”papirløse”. For Guds ord avslører at gjerninger ikke gjør oss rettferdige for Gud, og religionenes ofringer og botsøvelser er nytteløse. Livets bok er det ”papir” som skal gi oss adgang til det evige liv i Guds rike i kraft av Jesu Kristi dyre blod! Ja, den som seirer, skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke hans navn ut av livets bok, men kjennes ved hans navn for min Far og hans engler. (Joh.Åp. 3,5)

This entry was posted in Andakter and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply