Category Archives: Andakter

LIVET ER DIREKTE SENDING

Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment

HVA ER DA ET MENNESKE?

Salme 8,4-10 Da en ny øy dukket opp av havet utenfor Island etter et vulkanutbrudd for noen tiår siden, ble en tekstforfatter inspirert til å skrive en ny sang: ”Lord, we don`t need another  Mountain  —– What the World needs … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment

VEIEN OG MÅLET

Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. (Joh.14,6) Det er ikke vanskelig for oss å tenke på livet som en vei. Mange ser på livet som en vandring fra vogge til grav. … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment

DEN STORE HVITE FLOKK

Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene. Og de ropte med høy røst: … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment

MED EN EVIG KJÆRLIGHET

Om vi er tynget av sykdom og motgang, om vi er i tvil om veien videre, om vi strever med trosspørsmål – i Guds skattkiste finnes det et løfte vi kan ta til oss: Jeg vil ikke slippe deg og … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment

SANNHETENS BELTE

I Efeserbrevet formaner Paulus de troende til å bli sterke i Herren. Det skal de oppnå ved å ta på Guds fulle rustning. Vi skal først legge merke til at Paulus skriver til en kristen menighet. Det er en formaning … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment

HAN ER SANNELIG OPPSTANDEN!

Hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortapt som er døde i troen på Kristus. Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment

Forbigang

Da kalte Moses sammen alle de eldste i Israel og sa til dem: «Gå og hent småfe til familiene deres og slakt påskelammet! Så skal dere ta en isopkvast, dyppe den i blodet i skålen og stryke noe av blodet … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment

DEN RETTE FASTE

Ordet faste betyr «å ikke spise». Det står at Jesus fastet i 40 dager og 40 netter. Da ble han sulten. Det dreier seg likevel ikke bare om å avstå fra mat og drikke, men om å rette oppmerksomheten mot … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment

NÅDENS VANN

Jesu første under skjedde i et bryllup i Kana. Jesus befalte at de skulle fylle seks steinkar med vann, og dette vannet ble forvandlet til vin. Underet må ha gjort et uutslettelig inntrykk på vertskap og gjester. Det er likevel … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment