BEGYNT ER IKKE ENDT

18-09-15Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg da ikke først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det? For har han lagt grunnmuren, men ikke makter å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det, gjøre narr av ham og si: Denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det.    (Luk.14,28-30)

I vekkelsestider hører vi gjerne sterk forkynnelse med vekt på nåden. Og slik må det være. Frelsen bygger på Guds nåde alene. I slike tider møter mange opp til samlinger i kirke og bedehus, og det skal vi takke Gud for. Men så ser vi dessverre at det etter hvert tynnes i rekkene. Var det omkostningene som ble for store?

Jesus forkynner at det vil koste å være hans disippel. Vi har tatt imot frelsen gratis, men vi er også kalt til å være Jesu etterfølgere. Og Jesus vil ha etterfølgere som ikke setter betingelser. Kjærligheten til Jesus må være så stor og ekte at tjenesten i Guds rike kommer foran alt!

Jeg tror ofte det handler om å være trofast. Skal vi bli bevart som kristne, er det livsnødvendig å møte opp til samlinger om Guds ord og bønn også på de vanlige, grå dagene – når begeistringen fra vekkelsesmøtene har lagt seg. Ta mitt åk på dere, sa Jesus. For mitt åk er godt, og min byrde er lett. Corrie ten Boom har sagt: «Det verste kan ennå skje, men det beste gjenstår!»

La oss vandre med Herren og fullføre vår del av byggearbeidet – så tårnet èn dag kan stå ferdig!

Begynt er ikke endt, det må du vite! Du som har Jesus kjent, bli ved å stride!                     Alt hva ditt hjerte vil fra himlen vende, skal overvinnes til din tid tar ende.

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply